Overzicht subsidies

Welke subsidies biedt gemeente Hof van Twente aan?

Subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten

Bij subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten wordt er een subsidierelatie aangegaan voor een langere periode. Er zijn subsidieregelingen voor: Sport, Cultuur, Zorg, Jeugd, Accommodaties, Buurtschappen, Promotie van de kernen en Recreatie en Toerisme. Lees meer over de subsidie jaarlijks terugkerende activiteiten
 

Vaststelling subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten

De organisaties die in 2020 een subsidie hebben ontvangen van meer dan € 25.000 zijn verplicht een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in te dienen. In deze aanvraag toont de subsidieontvanger aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is ontvangen hebben plaatsgevonden. Lees meer over de vaststelling subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten.
 

Subsidies voor investeringen

Bij subsidies voor investeringen wordt een bijdrage geleverd aan het in stand houden van respectievelijk beter toegankelijk maken van specifieke welzijnsaccommodaties (sport, cultuur, jeugd en zorg) die in eigendom zijn van verenigingen en/of stichtingen.  Lees meer over subsidies voor investeringen
 

Subsidie coronacompensatie cultuur en welzijn

Heeft uw organisatie over de periode 1 april 2021 t/m 31 december 2021 of de schade geleden door corona? Mogelijk kan uw organisatie in aanmerking komen voor compensatie. Lees meer over mogelijke coronacompensatie.

 

Eenmalige subsidie cultuur, welzijn en sport Hof van Twente 

Gemeente Hof van Twente stelt een eenmalige subsidie beschikbaar voor initiatieven die op korte en/of langere termijn een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de buurt, de wijk of een of meerdere kernen van de gemeente. Lees meer over deze eenmalige subisidie

 

Subsidie voor negatieve gevolgen op gebied van welzijn na corona 

Gemeente Hof van Twente stelt een subsidie beschikbaar voor mensen die negatieve gevolgen ervaren op gebied van welzijn na corona. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u of iemand die u kent eenzaam is. Meer informatie over deze subsidie is hier te vinden

Zie ook