Overzicht subsidies

Subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten

Bij subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten wordt er een subsidierelatie aangegaan voor een langere periode. Er zijn subsidieregelingen voor: Sport, Cultuur, Zorg, Jeugd, Accommodaties, Buurtschappen, Promotie van de kernen en Recreatie, Toerisme, Wonen en Werken. Lees meer over de subsidie jaarlijks terugkerende activiteiten.
 

Vaststelling subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten

De organisaties die in 2023 een subsidie hebben ontvangen van meer dan € 25.000 zijn verplicht een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in te dienen. In deze aanvraag toont de subsidieontvanger aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is ontvangen hebben plaatsgevonden. Lees meer over de vaststelling subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten.
 

Subsidies voor investeringen

Bij subsidies voor investeringen wordt een bijdrage geleverd aan het in stand houden van respectievelijk beter toegankelijk maken van specifieke welzijnsaccommodaties (sport, cultuur, jeugd en zorg) die in eigendom zijn van verenigingen en/of stichtingen.  Lees meer over subsidies voor investeringen


Eenmalige subsidie cultuur, welzijn en sport Hof van Twente

Het college stelt een eenmalige subsidie beschikbaar voor initiatieven die op korte en/of langere termijn een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de buurt, de wijk of een of meerdere kernen van de gemeente. Lees meer over eenmalige subsidie cultuur, welzijn en sport.

Zie ook