Praat mee over de Omgevingsvisie

Samen werken we aan de omgevingsvisie

De gemeente Hof van Twente werkt aan een omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een nieuw toekomstbeeld voor de inrichting van de gemeente. Een omgevingsvisie gaat over huizen en bedrijfsgebouwen, wegen en fietspaden, water, bodem, landschappen, natuur en cultureel erfgoed. Daarnaast is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan sociale onderwerpen, zoals gezondheid en noaberschap. Het slim verbinden van deze thema's is van groot belang. Ook in Hof van Twente wordt er gewerkt aan het opstellen van een omgevingsvisie. Hierbij worden de inwoners actief betrokken. Door samen te werken, kunnen we nieuwe initiatieven stimuleren en ervoor zorgen dat onze kwaliteiten behouden en versterkt worden.

Waar staan we nu?

In februari en maart 2023 organiseerden we, samen met de verschillende dorps- en stadsraden en buurtschappen, in totaal acht roadshows. Ruim 600 mensen hebben deze roadshows bezocht en hun inbreng gegeven. In de daaropvolgende maanden zijn we als gemeente aan de slag gegaan met het vertalen van deze input. Eind oktober 2023 is de gemeenteraad geïnformeerd over welke input we opgehaald hebben bij onze inwoners. 

Hoe nu verder?

Nu we bijna alle puzzelstukjes verzameld hebben, kunnen we het uitwerken tot een conceptversie van de omgevingsvisie. In het voorjaar van 2024 bespreekt de gemeenteraad dit concept. Wanneer de raad akkoord gaat, wordt de conceptversie ter inzage gelegd. Tijdens de inzageperiode organiseren we inloopbijeenkomsten. Zo kunt u als inwoner, ondernemer of bijvoorbeeld maatschappelijke organisatie, gerichte vragen stellen of een mondelinge toelichting geven als reactie. Na de ter inzagelegging verzamelen en beoordelen we alle reacties. Op basis daarvan wordt besloten of de conceptversie van de omgevingsvisie nog gewijzigd moet worden. Daarna wordt de omgevingsvisie inclusief eventuele aanpassingen voorgelegd aan de gemeenteraad voor vaststelling. We koersen op dit moment op het vaststellen van de omgevingsvisie rond de zomer van 2024.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op omgevingsvisie.hofvantwente.nl