Praat mee over de Omgevingsvisie

Samen werken aan de toekomst van Hof van Twente!

Hof van Twente werkt aan een nieuw toekomstbeeld voor de inrichting van de gemeente: de Omgevingsvisie. We gaan bijvoorbeeld  nadenken over de vraag waar in de toekomst huizen en bedrijfsgebouwen komen, wegen en fietspaden, water(berging), etc.

Deze visie geeft richting voor de ontwikkelingen in Hof van Twente. Dat betekent zeker niet dat het een stuk is dat ‘in beton gegoten’ wordt. Er moet ruimte zijn voor ontwikkelingen.  Ieder plan van een inwoner is uniek en zullen we op die manier blijven bekijken en beoordelen. We kijken graag samen met u hoe we uw plannen kunnen realiseren. Ons doel is: het behouden en versterken van de kwaliteit van onze kernen en buurtschappen. Alleen samen met u kunnen we onze gemeente prettig en leefbaar houden voor de toekomst.

U kunt nu met ons meedenken via deze link. Als we de visie verder gaan ontwerpen, bezoeken we de kernen en buurtschappen.  We organiseren dan bijeenkomsten zodat we samen kunnen uitwerken wat we belangrijk vinden voor de komende jaren.

Op een speciale website vindt u alle informatie over de Omgevingsvisie, kunt u uw vragen rechtstreeks aan ons stellen, kunt u uw mening en ideeën aan ons meegeven en kunt u zien wanneer de bijeenkomsten zijn waar u mee kunt praten over de toekomst van de Hof. Op die plek wordt de Omgevingsvisie langzaam ‘gebouwd’, zodat u steeds op de hoogte blijft van wat er gebeurt!

Samen maken we Hof van Twente nog mooier!  

Wim Meulenkamp
Wethouder

 

Let op: Ben je jonger dan 16? Doe dan mee aan de vlog- en tekenwedstrijd. Ga naar https://o-visiehofvantwente.ireporting.nl/teken---vlogwedstijd/ om te kijken hoe.   <u5:p></u5:p>