Lokale wetten, regels en verordeningen

Actuele bekendmakingen

De gemeente Hof van Twente publiceert alle lokale wetten en regels op Overheid.nl.

Ga naar Overheid.nl.

Wat moet u weten?

Het scherm op Overheid.nl is al ingesteld op het zoeken van publicaties van de gemeente Hof van Twente. De meest actuele stukken staan bovenaan. U kunt preciezer zoeken onder het kopje 'woord of zinsdeel'. Let op: als u wilt zoeken op een specifieke datum van geldigheid van de regeling, vul deze dan in onder het kopje 'geldigheid'. 

Meer informatie

Naast landelijke wetten stellen gemeenten ook lokale wetten en regels vast. Deze wetten en regels noemen we verordeningen. De gemeenteraad stelt de verordeningen vast. De belangrijkste gemeentelijke verordeningen zijn:

Benieuwd wat er bij u in de buurt speelt? 

Met 'Berichten over uw buurt' zoekt u gemakkelijk op adres, wijk, buurt of plaats naar de laatste bekendmakingen vanuit overheidsinstanties, zoals provincies of de gemeente. 

Automatisch op de hoogte blijven van berichten over uw buurt? Meld u dan aan voor de e-mailservice op de website van de Overheid.