Opvang Oekraïners, asielzoekers en statushouders

Op veel plekken in de wereld is het onrustig. Daarom slaan mensen op de vlucht, ook naar onze gemeente. Hof van Twente vangt vluchtelingen op omdat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om mensen in die situatie een veilige plek te bieden. Hof van Twente heeft op dit moment te maken met de opvang van Oekraïners, asielzoekers, statushouders en alleenreizende minderjarige vluchtelingen (AMV’ers). 

Wat moet u weten

De Rijksoverheid bepaalt hoeveel vluchtelingen gemeentes moeten opvangen. Die opvang organiseren we samen met onder andere de Veiligheidsregio, woningcorporaties, scholen, welzijnsorganisatie Salut, vrijwilligers en inwoners.

De opvang van deze vluchtelingen gebeurt in kleine tot middelgrote opvanglocaties. We willen dat de opvang zo goed mogelijk aansluit bij onze gemeente. Daarom richten we ons op langdurige of permanente huisvesting op kleinere schaal. Op die manier kan ook onze gemeenschap het blijven dragen. Daar is iedereen bij gebaat, zowel vluchtelingen als inwoners.

De oorlog in Oekraïne duurt helaas nog steeds voort. Dat maakt dat er nog dagelijks vluchtelingen komen uit dit gebied. Sinds 1 april 2022 zijn gemeenten wettelijk verplicht om Oekraïense vluchtelingen te huisvesten.

Hof van Twente heeft een aantal opvanglocaties, variërend van een woonhuis tot een vakantiepark. Deze opvanglocaties zijn verspreid over de hele gemeente. In 2023 zijn twee grotere locaties van start gegaan. In de Goorse voormalige Puntdakschool worden 75 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Op 6 november 2023 is Finspark Herikerberg in Markelo van start gegaan als opvanglocatie. Hier is ruimte voor maximaal 222 personen.

Ook zijn er in onze gemeente nog steeds vele gastgezinnen die hun huis openstellen voor Oekraïense vluchtelingen. Soms doen zij dat al sinds de oorlog begon eind februari 2022. De vereniging Hof van Twente – Kyiv Pechersk is het aanspreekpunt voor deze opvangadressen.

De opvang van asielzoekers in Nederland staat flink onder druk. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zit overvol. Daarom heeft het COA gemeenten opgeroepen om voor voldoende opvangplekken te zorgen. 

In Hof van Twente is één noodopvanglocatie voor asielzoekers. In een leegstaande voormalige basisschool in Markelo is plek voor 75 asielzoekers. De bewoners hebben allerlei leeftijden en nationaliteiten. Opvanglocatie Markelo wordt beheerd door het COA en blijft in elk geval open tot april 2025. Wilt u hulp aanbieden of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met locatiemanager Lourd Makdessemossa via fmmnmarkelono@coa.nl.

Statushouders zijn vluchtelingen die een vergunning hebben gekregen om in Nederland te blijven. Gemeenten hebben als wettelijke taak om statushouders te huisvesten. Het is belangrijk dat dat gebeurt, want als statushouders doorstromen naar een woning komen er plekken vrij in asielzoekerscentra. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders er in de gemeente komen wonen. De gemeente zorgt samen met de woningcorporaties voor een huis. Daarnaast krijgen statushouders hulp bij het wonen, werken en samenleven in Hof van Twente. Dit regelt de gemeente samen met maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en inwoners. 

Een speciale groep zijn de alleenreizende minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Dit zijn vluchtelingen onder 18 jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Zij vormen een kwetsbare groep die daarom 24 uur per dag wordt begeleid. In Hof van Twente wonen momenteel 12 AMV’ers met een verblijfsstatus in Diepenheim. De jongeren gaan naar school en doen mee in het Diepenheimse verenigingsleven. Wilt u contact met deze locatie of wilt u iets bespreken met de woonbegeleiders? Dat kan via 06 47271652 of e-mail roots20@youcare.nl

Vanaf 7 maart 2024 is er in het Aparthotel in Delden een tijdelijke noodopvang voor 50 AMV’ers. Deze jongeren hebben zich gemeld in Ter Apel en weten nog niet of ze in Nederland kunnen blijven. Het COA brengt deze jongeren onder in kleinere locaties zodat ze goed begeleid kunnen worden. Deze tijdelijke opvang is tot 1 juli 2024 met een optie voor verlenging tot 1 maart 2025. De opvanglocatie is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op nummer 06-11797959 (beveiliging, de firma Trigion). De dienstdoende beveiliger kan u ook doorverbinden met de woonbegeleiders. U kunt ook contact zoeken via e-mail: deldenpoa@coa.nl


Let op! De video opent in YouTube.