Energietoeslag

Op 7 oktober 2023 is de wet Energietoeslag 2023 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dat betekent dat er in 2023 in totaal € 1.300,- uitgekeerd kan worden aan huishoudens die daar recht op hebben. Begin 2023 heeft de gemeente Hof van Twente alvast een energietoeslag van € 500,- uitbetaald aan inwoners die in 2022 ook recht hadden op de energietoeslag.

Huishoudens die al eerder de energietoeslag hebben ontvangen, zijn getoetst op inkomen en woonsituatie. Als zij nog steeds recht hebben op de energietoeslag, hebben zij die inmiddels uitgekeerd gekregen. Als bleek dat er geen recht is, of het recht nog niet vast te stellen is, zijn deze huishoudens geïnformeerd.

Aanvragen energietoeslag

De energietoeslag 2023 aanvragen kan via het formulier aanvraag energietoeslag

De aanvraag kan vanaf 27 december 2023 tot en met 30 juni 2024. Een aanvraag kan gedaan worden door huishoudens met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. 

Let erop dat u bij uw aanvraag de volgende documenten nodig hebt; 

  • Kopie van uw ID-kaart of paspoort (geen rijbewijs)
  • Bankafschriften van de afgelopen drie maanden (let erop dat uw naam en rekeningnummer hierop zichtbaar zijn)
  • Bewijsstukken van inkomsten (loonstroken, inkomensspecificaties etc.)
     

Voorwaarden energietoeslag

U komt in aanmerking voor de energietoeslag 2023 als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • U woont in de gemeente Hof van Twente 
  • U bent 21 jaar of ouder  
  • U woont zelfstandig en het energiecontract staat op uw naam 
  • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning. 
  • Het inkomen van u en uw partner is niet hoger dan de onderstaande bedragen:  

Normen

Hieronder vindt u de geldende bijstandsnormen. Dit is 120% van de bijstandsnorm*. 

Bijstandsnormen 2024

Maximum netto maandinkomen zonder vakantiegeld21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaanden en alleenstaande ouders€ 1.463,57*€ 1.625,36*
Echtpaar/samenwonend € 2.090,81*€ 2.202,84*

Vragen

Neem dan gerust contact op. Dat kan door een mail te sturen naar werkeninkomen@hofvantwente.nl. U kunt ook bellen op maandag tot en met donderdag tussen 9:00 en 17:00 uur. Op vrijdag zijn wij bereikbaar tussen 9:00 en 13:00 uur. Ons telefoonnummer is 0547 - 85 85 85.