Energietoeslag

Vanaf eind vorig jaar zijn de prijzen voor gas en stroom (energie) flink omhoog gegaan. Hierdoor zijn veel mensen al in de problemen gekomen of krijgen ze nog problemen met de betaling van gas en stroom. Daarom krijgt ieder huishouden (alleenstaande of gezin) met een laag inkomen nu éénmalig een energietoeslag. Er wordt hierbij alleen gekeken naar het inkomen en niet naar het vermogen.

Heeft u geen uitkering en een laag inkomen? Lees dan hier wat mogelijk is.

Als uw netto inkomen hoger is dan de normbedragen in de tabel, dan kunt u geen energietoeslag krijgen. Heeft u moeite om rond te komen? Neem dan gerust contact met ons op via 0547-858585. We kijken dan samen naar een eventuele oplossing.

LeeftijdAlleenstaand of echtpaarNormbedragen*
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijdAlleenstaande€ 1.244,54
 Echtpaar€ 1.777,92
Ouder dan de pensioengerechtigde leeftijdAlleenstaande€ 1.382,89
 Echtpaar€ 1.872,49

*Normbedrag is 120% exclusief vakantietoeslag 

Eenmalige toeslag van 800 euro

Bij de beoordeling kijken we alleen naar uw inkomen, niet naar uw vermogen. Ook de samenstelling van uw gezin is belangrijk. Denk hierbij aan inwonende kinderen van 21 jaar en ouder met een (bij)baan. Dan gelden er namelijk afwijkende normbedragen. Zie hiervoor het overzicht bijstandsnormen. U kunt eventueel ook contact opnemen met de afdeling Werk en Inkomen.
De energietoeslag is bedoeld om uw maandelijks energievoorschot te betalen of de eindafrekening. Heeft u nog niet te maken met een verhoging van uw maandtarief en ontvangt u pas later dit jaar de eindafrekening? Dan is het aan te raden de toeslag te reserveren. 

Voorwaarden toeslag

U komt alleen in aanmerking als u ouder bent dan 21 jaar en niet in een inrichting verblijft. Ook (thuiswonende) studenten met studiefinanciering zijn uitgesloten van deze regeling. In specifieke situaties en voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de afdeling Werk en Inkomen.

Toeslag aanvragen

Ga naar het online aanvraagformulier

Heeft u een uitkering? Dan hoeft u de toeslag niet aan te vragen

Krijgt u elke maand een uitkering van de gemeente Hof van Twente? Dan hoeft u geen aanvraag te doen voor de energietoeslag. U krijgt de toeslag vanzelf uitbetaald. Wij kijken wie een uitkering van ons krijgt en dus recht heeft op de energietoeslag. Ook krijgt u hierover nog een brief van ons.