Energietoeslag

Vanaf eind vorig jaar zijn de prijzen voor gas en stroom (energie) flink omhoog gegaan. Hierdoor zijn veel mensen al in de problemen gekomen of krijgen ze nog problemen met de betaling van gas en stroom. Daarom krijgt ieder huishouden (alleenstaande of gezin) met een laag inkomen nu éénmalig een energietoeslag. Er wordt hierbij alleen gekeken naar het inkomen en niet naar het vermogen.

Wilt u weten wat er nog meer mogelijk is bij een laag inkomen? Klik dan hier voor een overzicht van regelingen bij een laag inkomen.

Update februari 2023

Graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen wat betreft de energietoeslag 2022 en 2023.

Energietoeslag 2022

Door de sterke stijging van de energieprijzen begin 2022 kwamen veel huishoudens financieel in de knel. De Rijksoverheid heeft daarom een aantal maatregelen genomen om de financiële problemen van mensen met weinig geld op te lossen. Voor de huishoudens met de laagste inkomens is een extra bijdrage mogelijk in de vorm van een eenmalige energietoeslag 2022. Die was in eerste instantie vastgesteld op € 800,-. Inmiddels is het bedrag verhoogd met € 500,- zodat u voor 2022 in totaal een energietoeslag van €1300 kon aanvragen.

Wij hebben dit bedrag inmiddels uitbetaald aan alle inwoners waarvan wij weten dat zij een inkomen hebben dat lager is dan 120% van het bijstandsniveau. Zowel de eerste €800 als de nabetaling van €500 zijn inmiddels uitbetaald.

Heeft u de energietoeslag 2022 nog niet aangevraagd? Dan kan dat alsnog tot en met 30 juni 2023 via dit formulier

Wijziging regels energietoeslag 2022 voor studenten

Het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente heeft besloten dat ook studenten nu voor de energietoeslag 2022 in aanmerking kunnen komen. Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag moeten zij aan dezelfde voorwaarden voldoen als andere huishoudens die de energietoeslag aanvragen (inkomsten minder of gelijk aan 120% van het bijstandsniveau, een zelfstandige eigen woning hebben, etc.) Studenten die aan deze voorwaarden voor de energietoeslag voldoen kunnen deze alsnog aanvragen voor 2022. Dat kan nog tot en met 30 juni 2023.

Voor de energietoeslag 2023 bereidt het ministerie een nieuw wetsvoorstel voor. Voor deze doelgroep zal in het jaar 2023 waarschijnlijk een andere, landelijke regeling volgen.

Energietoeslag 2023

Gemeente Hof van Twente heeft inmiddels het eerste deel van de energietoeslag 2023 uitbetaald, aan alle inwoners die ook in aanmerking kwamen voor de energietoeslag 2022. Hiervoor golden de voorwaarden van de Beleidsregels energietoeslag 2022-2. Dat betekent dat iedereen die recht had op de energietoeslag 2022 ook automatisch het eerste deel van de energietoeslag 2023, van €500 heeft ontvangen. Met deze eerste €500 kunt u de eerste periode van 2023 overbruggen. De gemeente moet nu wachten op de nieuwe regels in de Wet energietoeslag 2023. De Rijksoverheid werkt nog aan deze nieuwe wet. De regels in de nieuwe wet zijn naar verwachting duidelijk in juni 2023. Wij houden u op de hoogte via deze website en ons Hofnieuws.

Verhuizing tussen uitbetaling deel 1 en deel 2 van de toeslag?

Heeft u de energietoeslag 2022 ontvangen van de gemeente Hof van Twente? En bent u daarna verhuisd? Dan krijgt u ook het eerste deel van de energietoeslag 2023 (€500) van de gemeente Hof van Twente. Meestal gebeurt dit automatisch. Uw gegevens zijn nl. bekend bij de gemeente, omdat wij u ook de energietoeslag 2022 hebben uitbetaald. Regel is namelijk dat de gemeente die de energietoeslag 2022 heeft uitbetaald, ook het eerste deel van de energietoeslag 2023 betaalt aan dezelfde cliënt. 

Heeft u het tweede deel van €500 nog niet ontvangen? Dan kunt u dit melden bij de gemeente Hof van Twente, team Werk en Inkomen, telefoon 0547 -858585.

Heeft u geen uitkering en een laag inkomen? Lees dan hier wat mogelijk is.

U heeft recht op energietoeslag als uw netto-inkomen exclusief vakantietoeslag lager/gelijk is aan de normbedragen in onderstaande tabel. (normbedragen per 1 juli 2022). Heeft u moeite om rond te komen? Neem dan gerust contact met ons op via 0547-858585. We kijken dan samen naar een eventuele oplossing.

LeeftijdAlleenstaand of echtpaarNormbedragen*
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijdAlleenstaande€ 1.256,08
 Echtpaar€ 1.794,40
Ouder dan de pensioengerechtigde leeftijdAlleenstaande€ 1.397,27
 Echtpaar€ 1.892,81

*Normbedrag is exclusief vakantietoeslag

Eenmalige toeslag van 1300 euro

Bij de beoordeling kijken we alleen naar uw inkomen, niet naar uw vermogen. Ook de samenstelling van uw gezin is belangrijk. Denk hierbij aan inwonende kinderen van 21 jaar en ouder met een (bij)baan. Dan gelden er namelijk afwijkende normbedragen. Zie hiervoor het overzicht bijstandsnormen. U kunt eventueel ook contact opnemen met de afdeling Werk en Inkomen.
De energietoeslag is bedoeld om uw maandelijks energievoorschot te betalen of de eindafrekening. Heeft u nog niet te maken met een verhoging van uw maandtarief en ontvangt u pas later dit jaar de eindafrekening? Dan is het aan te raden de toeslag te reserveren. 

Voorwaarden toeslag

U komt alleen in aanmerking als u ouder bent dan 21 jaar en niet in een inrichting verblijft. Ook studenten kunnen in aanmerking komen voor de energietoeslag 2022. In specifieke situaties en voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de afdeling Werk en Inkomen.

Toeslag aanvragen

Ga naar het online aanvraagformulier. Aanvragen die binnenkomen na1 september 2022 en aan de voorwaarden voldoen, ontvangen gelijk het verhoogde bedrag van €1300,-. 

Heeft u een uitkering? Dan hoeft u de toeslag niet aan te vragen

Krijgt u elke maand een uitkering van de gemeente Hof van Twente? Dan hoeft u geen aanvraag te doen voor de energietoeslag. U krijgt de toeslag vanzelf uitbetaald. Wij kijken wie een uitkering van ons krijgt en dus recht heeft op de energietoeslag. Ook krijgt u hierover nog een brief van ons.