Energietoeslag

Vanaf eind vorig jaar zijn de prijzen voor gas en stroom (energie) flink omhoog gegaan. Hierdoor zijn veel mensen al in de problemen gekomen of krijgen ze nog problemen met de betaling van gas en stroom. Daarom krijgt ieder huishouden (alleenstaande of gezin) met een laag inkomen nu éénmalig een energietoeslag. Er wordt hierbij alleen gekeken naar het inkomen en niet naar het vermogen.

Wilt u weten wat er nog meer mogelijk is bij een laag inkomen? Klik dan hier voor een overzicht van regelingen bij een laag inkomen.

Update december 2022

Huishoudens die in 2022 op maximaal 120% van het sociaal minimum leefden en in 2022 de energietoeslag toegekend kregen ontvangen een extra toeslag van 500 euro. Heb je de energietoeslag 2022 aangevraagd en ontvangen? Dan ontvang je deze extra toeslag eind januari 2023 rechtstreeks. Hiervoor hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Het ministerie werkt aan de Wet energietoeslag 2023. Hoe deze wet eruit komt te zien, is nu nog niet bekend. Zodra er meer informatie is, dan is dit te lezen op deze website, social media en in het Hofweekblad.

Update september 2022

De energietoeslag was eerst € 800. De Rijksoverheid heeft besloten dit bedrag met € 500 te verhogen naar € 1.300.

Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u al € 800 ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de extra € 500 voor eind september 2022. Het bedrag wordt op uw, bij ons bekende, bankrekeningnummer betaald. U ontvangt hierover geen brief of mail. 

Heeft u geen uitkering en een laag inkomen? Lees dan hier wat mogelijk is.

U heeft recht op energietoeslag als uw netto-inkomen exclusief vakantietoeslag lager/gelijk is aan de normbedragen in onderstaande tabel. (normbedragen per 1 juli 2022). Heeft u moeite om rond te komen? Neem dan gerust contact met ons op via 0547-858585. We kijken dan samen naar een eventuele oplossing.

LeeftijdAlleenstaand of echtpaarNormbedragen*
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijdAlleenstaande€ 1.256,08
 Echtpaar€ 1.794,40
Ouder dan de pensioengerechtigde leeftijdAlleenstaande€ 1.397,27
 Echtpaar€ 1.892,81

*Normbedrag is exclusief vakantietoeslag

 

Eenmalige toeslag van 1300 euro

Bij de beoordeling kijken we alleen naar uw inkomen, niet naar uw vermogen. Ook de samenstelling van uw gezin is belangrijk. Denk hierbij aan inwonende kinderen van 21 jaar en ouder met een (bij)baan. Dan gelden er namelijk afwijkende normbedragen. Zie hiervoor het overzicht bijstandsnormen. U kunt eventueel ook contact opnemen met de afdeling Werk en Inkomen.
De energietoeslag is bedoeld om uw maandelijks energievoorschot te betalen of de eindafrekening. Heeft u nog niet te maken met een verhoging van uw maandtarief en ontvangt u pas later dit jaar de eindafrekening? Dan is het aan te raden de toeslag te reserveren. 

Voorwaarden toeslag

U komt alleen in aanmerking als u ouder bent dan 21 jaar en niet in een inrichting verblijft. Ook (thuiswonende) studenten met studiefinanciering zijn uitgesloten van deze regeling. In specifieke situaties en voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de afdeling Werk en Inkomen.

Toeslag aanvragen

Ga naar het online aanvraagformulier. Aanvragen die binnenkomen na1 september 2022 en aan de voorwaarden voldoen, ontvangen gelijk het verhoogde bedrag van €1300,-. 

Heeft u een uitkering? Dan hoeft u de toeslag niet aan te vragen

Krijgt u elke maand een uitkering van de gemeente Hof van Twente? Dan hoeft u geen aanvraag te doen voor de energietoeslag. U krijgt de toeslag vanzelf uitbetaald. Wij kijken wie een uitkering van ons krijgt en dus recht heeft op de energietoeslag. Ook krijgt u hierover nog een brief van ons.