Individuele inkomenstoeslag

Bent u 21 jaar of ouder en heeft u 3 jaar (of langer) onafgebroken een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden individuele inkomenstoeslag krijgen. U kunt één keer per jaar een toeslag ontvangen. Heeft u eerder individuele inkomenstoeslag ontvangen? Dan moet de laatste aanvraag minstens 12 maanden geleden zijn voordat u een nieuwe aanvraag hiervoor kunt doen.  

Heeft u eerder de individuele inkomenstoeslag ontvangen van de gemeente Hof van Twente? In de beschikking die u toen hierover hebt gehad vindt u de datum waarop u weer een nieuwe aanvraag kunt doen. 

U komt in aanmerking voor deze toeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont in de gemeente Hof van Twente
 • U bent 21 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • Uw (gezamenlijke) vermogen mag niet meer bedragen dan de vermogensgrens van de Participatiewet
 • Uw (gezamenlijke) inkomen mag niet meer zijn dan 120% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm
 • In het overzicht bijstandsnormen en vermogensvrijlating ziet u hoeveel uw inkomen en uw vermogen mogen zijn
 • De laatste keer dat u een individuele inkomenstoeslag hebt aangevraagd, is meer dan 1 jaar geleden
 • U hebt geen uitzicht op inkomensverbetering
 • U bent geen student of scholier

De hoogte van de toeslag bedraagt:

 • € 400,00 voor gehuwden/samenwonenden/gezinnen 
 • € 360,00 voor een alleenstaand ouder 
 • € 280,00 voor een alleenstaande 

Ook met een ander inkomen dan een uitkering Participatiewet, zoals loon of een andere uitkering kan het zijn dat u gebruik kunt maken van bijzondere bijstand.

Wilt uw weten voor welke vergoeding(en) u in aanmerking komt? Beantwoord dan de vragen op de website van bereken uw recht om te zien waar u (mogelijk) recht op heeft. 

Bent u bewindvoerder en wilt u voor uw klant een aanvraag bijzondere bijstand indienen? Kunt u daarvoor geen gebruik maken van DigiD? Vul dan het aanvraagformulier bijzondere bijstand (PDF) in en stuur dit met de bewijsstukken naar info@hofvantwente.nl.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie hierover? Stuur dan een mail naar: werkeninkomen@hofvantwente.nl. Of bel ons op werkdagen tussen 9.00 uur en 13.00 uur via: 0547-858585.

Ontvangt u een uitkering van onze gemeente? Dan kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon van het team Werk en Inkomen.

Meer informatie over de individuele inkomenstoeslag kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid

Heeft u hulp nodig bij het lezen en begrijpen van lastige brieven? Moet u online iets regelen? Een DigiD aanvragen of iets dergelijks? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de vrijwilligers van de Brievenhulp van Salut. Stuur hen een app via 06-2089 4999 of bel: 0547-260053. En maak een afspraak wanneer u bij hen kunt komen voor hulp.