Chronisch zieken en gehandicapten

Heeft u een laag inkomen en bent u langdurig (chronisch) ziek of gehandicapt? Dan kan het zijn dat u recht hebt op een vergoeding van het wettelijk verplicht eigen risico van de zorgverzekering.

  • Het moet gaan om noodzakelijke kosten: kosten waar u echt niet omheen kunt;
  • De kosten of de eigen bijdrage (= het deel van de kosten dat u zelf moet betalen) die u nergens anders vergoed kunt krijgen

Aan mensen met een chronische ziekte of handicap kan bijzondere bijstand worden gegeven voor het verplichte eigen risico van de zorgverzekering tot een bedrag van maximaal € 385,00 per jaar.

Hoeveel er vanuit de bijzondere bijstand kan worden vergoed ligt aan uw persoonlijke situatie. Wij houden rekening met uw woon- en leefsituatie, uw inkomen en uw vermogen (spaargeld, tegoeden en andere bezittingen en schulden). We kijken dan hoeveel u zelf kunt betalen van de kosten.

  • Uw (gezamenlijke) inkomen mag niet meer zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Uw (gezamenlijke) vermogen mag niet meer zijn dan de vermogensgrens van de Participatiewet.
  • In het overzicht bijstandsnormen en vermogensvrijlating kunt u zien hoeveel uw inkomen en uw vermogen in totaal mogen zijn.

Ook met een ander inkomen dan een uitkering Participatiewet, zoals loon of een andere uitkering kan het zijn dat u gebruik kunt maken van bijzondere bijstand.

Wilt uw weten voor welke vergoeding(en) u in aanmerking komt? Beantwoord dan de vragen op de website van bereken uw recht om te zien waar u (mogelijk) recht op heeft. 

Bent u bewindvoerder en wilt u voor uw klant een aanvraag bijzondere bijstand indienen? Kunt u daarvoor geen gebruik maken van DigiD? Vul dan het aanvraagformulier bijzondere bijstand (PDF) in en stuur dit met de bewijsstukken naar info@hofvantwente.nl.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie hierover? Stuur dan een mail naar: werkeninkomen@hofvantwente.nl. Of bel ons op werkdagen tussen 9.00 uur en 13.00 uur via: 0547-858585.

Ontvangt u een uitkering van onze gemeente? Dan kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon van het team Werk en Inkomen.