Participatiefonds sport, cultuur en recreatie

Wilt u graag sporten, maar kunt u de kosten daarvan niet betalen? Of wilt u meer lezen, maar is een abonnement van de bibliotheek te duur? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen uit het Participatiefonds.

Voor uw thuisinwonende kind(eren) tot en met 17 jaar kunt u misschien nog meer vergoedingen krijgen. Meer informatie over bijzondere bijstand voor gezinnen met kinderen.

U als aanvrager, uw (huwelijks)partner en de tot uw gezin behorende thuiswonende kinderen tot 18 jaar. Studerende kinderen vanaf 18 jaar komen niet zelfstandig voor een vergoeding in aanmerking.

  • Het lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging en langdurige cursussen inclusief bijkomende kosten.
  • Vergoeding voor het lidmaatschap van de bibliotheek.

De vergoeding voor het lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging en langdurige cursussen, inclusief bijkomende kosten, is € 150,00 per persoon per kalenderjaar.

Voor het lidmaatschap van de bibliotheek geldt een maximale vergoeding ter hoogte van de feitelijke abonnementskosten bij de bibliotheek Hof van Twente.

  • U woont in de gemeente Hof van Twente en hebt verblijfsrecht in Nederland;
  • Uw kosten kunnen niet op een andere manier worden vergoed;
  • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • Uw vermogen (contante middelen en banktegoeden) mag niet hoger zijn dan de vermogensgrenzen van de Participatiewet.
  • In het overzicht bijstandsnormen en vermogensvrijlating kunt u zien hoeveel uw inkomen en vermogen mogen zijn om gebruik te kunnen maken van de regeling.

Wilt u weten voor welke vergoeding(en) u in aanmerking komt? Beantwoord dan de vragen op de website van bereken uw recht om te zien waar u (mogelijk) recht op heeft.

Een bijdrage Participatiefonds vraagt u met een DigiD inlogcode digitaal aan via het formulier aanvraag bijdrage Participatiefonds.

Via de website van DigiD kunt u een DigiD inlogcode aanvragen.

Let op: Lees voordat u de aanvraag doet of u voldoet aan de voorwaarden.

Bewindvoerder

Bent u bewindvoerder en wilt u voor uw klant een aanvraag Participatiefonds indienen? En kunt u daarvoor geen gebruik maken van DigiD? Vul dan het aanvraagformulier Participatiefonds in en stuur dit naar info@hofvantwente.nl.

Overige vragen

Heeft u een vraag over Participatiefonds? Dan kunt u ons elke werkdag tussen 09.00 uur tot 13.00 uur bellen op telefoonnummer 0547-858585. Ontvangt u een uitkering van onze gemeente? Dan kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon van het team Werk en Inkomen.

Heeft u hulp nodig bij het lezen en begrijpen van belangrijke brieven? Moet u online iets regelen? Een DigiD aanvragen of iets dergelijks? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de vrijwilligers van de Brievenhulp van Salut door te appen via 06-2089 4999 of te bellen: 0547-260053. Er wordt dan een afspraak gemaakt wanneer u bij hen kunt komen.