Noodbudget

Gemeente Hof van Twente wil voorkomen dat inwoners door de hoge inflatie en de stijging van energieprijzen, brandstof en voeding (verder) in de problemen komen, omdat zij de vaste en noodzakelijke lasten niet meer kunnen betalen. 

Meer informatie over alle regelingen vindt u op de pagina 'Regelingen bij een laag inkomen'.

De gemeente helpt

Hof van Twente investeert om inwoners in nijpende situaties te helpen en heeft enige tijd geleden een noodbudget 2023 in het leven geroepen, waarvoor de gemeenteraad middelen beschikbaar heeft gesteld. Inwoners met financiële problemen kunnen zich hier melden. Meer informatie over dit noodbudget volgt later op deze pagina. 

Aanmelden noodbudget

U kunt contact opnemen met de gemeente via 0547 - 85 85 85 en vragen naar dhr. G. Kingma of dhr. A. Konur van de afdeling Werk en Inkomen. 

Landelijk noodfonds

Landelijk is tijdelijk ook een noodfonds in het leven geroepen, via www.noodfondsenergie.nl kunnen huishoudens met een hoge energierekening en een laag of middeninkomen steun aanvragen.