Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En moet u bijzondere en noodzakelijke kosten maken die u zelf niet kunt betalen? Bijvoorbeeld tandartskosten of kosten voor bewindvoering of rechtskundige bijstand? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

 • Het moet gaan om bijzondere kosten, dus niet om uw normale uitgaven zoals boodschappen en huur;

 • Het moet gaan om kosten die u door persoonlijke (individuele) omstandigheden niet zelf kunt betalen; 
 • Het moet gaan om noodzakelijke kosten: kosten waar u echt niet omheen kunt;
 • De kosten of de eigen bijdrage (het deel van de kosten wat u zelf moet betalen) kunt u nergens anders vergoed krijgen.

Hoeveel er vanuit de bijzondere bijstand kan worden vergoed ligt aan uw eigen situatie. We houden rekening met uw woon- en leefsituatie, uw inkomen en uw vermogen (spaargeld, tegoeden, andere bezittingen en schulden). Ook kijken wij naar de hoogte van de kosten en hoeveel u daar zelf van kunt betalen. Voor sommige kosten geldt een vaste vergoeding.

 • Ontvangt u loon, een uitkering of een ander inkomen? Dan kan het zijn dat u bijzondere bijstand kunt krijgen voor bepaalde kosten. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen mag niet meer zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
 • Uw (gezamenlijke) vermogen mag niet meer zijn dan de vermogensgrens volgens de Participatiewet.
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand doet u voordat u kosten maakt. 
  Bent u dit vergeten? Doe dit dan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand nadat u de kosten maakte.
 • In het overzicht bijstandsnormen en vermogensvrijlating kunt u zien hoeveel uw inkomen en uw vermogen mogen zijn.

Ook met een ander inkomen dan een uitkering Participatiewet, zoals loon of een andere uitkering kan het zijn dat u gebruik kunt maken van bijzondere bijstand.

Wilt uw weten voor welke vergoeding(en) u in aanmerking komt? Beantwoord dan de vragen op de website van bereken uw recht om te zien waar u (mogelijk) recht op heeft. 

Bent u bewindvoerder en wilt u voor uw klant een aanvraag bijzondere bijstand indienen? Kunt u daarvoor geen gebruik maken van DigiD? Vul dan het aanvraagformulier bijzondere bijstand (PDF) in en stuur dit met de bewijsstukken naar info@hofvantwente.nl.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie hierover? Stuur dan een mail naar: werkeninkomen@hofvantwente.nl. Of bel ons op werkdagen tussen 9.00 uur en 13.00 uur via: 0547-858585.

Ontvangt u een uitkering van onze gemeente? Dan kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon van het team Werk en Inkomen.