Kinderopvang

Bekijk de mogelijkheden voor bijdrage in de kosten van kinderopvang

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten. Lees hieronder meer over de verschillende mogelijkheden.

Overzicht mogelijkheden

1. Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst

Om kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer informatie over voorwaarden en aanvraag vindt u op de website van de Belastingdienst
 

2. Gemeentelijke bijdrage in de kosten van kinderopvang

U kunt in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage in de kosten voor kinderopvang als u:

  • een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente Hof van Twente en een traject op weg naar werk volgt,
  • een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente Hof van Twente en werkt,
  • jonger bent dan 18 jaar, een bijstandsuitkering ontvangt en een opleiding volgt,
  • student bent en recht heeft op studiefinanciering,
  • bij een erkende instelling een inburgeringscursus volgt.

Wilt u deze gemeentelijke bijdrage aanvragen? Download het aanvraagformulier bijdrage Kinderopvang, vul deze in en onderteken hem. Stuur het formulier, samen met een kopie van de voorlopige beschikking van de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst én de offerte van het kinderdagverblijf naar: Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor of per e-mail naar: werkeninkomen@hofvantwente.nl

3. Gemeentelijke bijdrage bij een sociaal-medische indicatie

Als kinderopvang noodzakelijk is vanwege een sociaal-medische indicatie, kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage van de gemeente. Heeft u vragen over de gemeentelijke bijdrage bij een sociaal-medische indicatie, dan kunt u contact opnemen met team Jeugd van de gemeente Hof van Twente. 

Meer informatie over kinderopvang kunt u vinden op deze pagina

Veelgestelde vragen

Voor welke kinderopvang kan ik een bijdrage aanvragen?

U kunt een bijdrage aanvragen voor de kosten van:

  • dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar,
  • buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 jaar tot aan het voortgezet onderwijs,
  • gastouderopvang voor kinderen van 0 jaar tot aan het voortgezet onderwijs.

Houd er rekening mee dat u alleen recht heeft op een bijdrage als u gebruik maakt van kinderopvang die geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Deze kinderopvangcentra, centra voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De gemeente controleert de wettelijke eisen van kwaliteit en veiligheid. 

Ik ontvang een bijdrage voor kinderopvang van de gemeente maar mijn situatie is gewijzigd. Wat moet ik doen?

Als er iets verandert dat belangrijk is voor uw recht op een bijdrage of de hoogte van die bijdrage, neem dan direct contact op met Team Werk en Inkomen van de gemeente Hof van Twente. 

Handige links

Contact?

Heeft u vragen over de eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang, dan kunt u contact opnemen met Team Werk en Inkomen van de gemeente Hof van Twente.