Archief bezoeken

Wilt u informatie uit het gemeentelijk archief, bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de gemeente of heeft u documenten nodig voor onderzoek? De gemeente Hof van Twente heeft een archief dat teruggaat tot ongeveer 1200 na Christus. U kunt het archief bezoeken en documenten inzien of kopiëren. Op uw verzoek kan een medewerker van de gemeente nasporingen doen van documenten die zich in het gemeentearchief bevinden.

Kosten 2024
Nasporingen door een medewerker van de gemeente, per kwartier € 26,00
Fotokopie A4 zwart wit per pagina€ 0,25
Fotokopie A4 kleur per pagina  € 1,30
Fotokopie A3 zwart wit per pagina€ 0,55
Fotokopie A3 kleur per pagina € 2,60
Maken uittreksel € 5,70

 

Voor een bezoek aan het archief en inzage in documenten kunt u een afspraak maken via 0547 – 85 85 85 of per e-mail via info@hofvantwente.nl.

De gemeente heeft de wettelijke taak om haar archief in goede en geordende staat te bewaren. Niet alleen het gemeentearchief, maar ook archieven van bedrijven, verenigingen, culturele instellingen, families en personen die invloed hebben gehad op onze samenleving kunnen van belang zijn voor de historie van de gemeente Hof van Twente. Daarom zijn er, voor de werving van deze archieven,  regels opgesteld met uitgangspunten, eisen en criteria  waaraan moet worden voldaan om te kunnen worden opgenomen in het gemeentearchief.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van het gemeentearchief.