Praat en denk mee

Laat uw stem horen, via hofvantwente.ikpraatmee.nl

Sinds 2008 deed de gemeente regelmatig onderzoeken via het Hofpanel.
Via het Hofpanel kon u uw ervaringen met en meningen over onderwerpen kenbaar maken die voor het beleid van Hof van Twente van belang zijn.

Eind 2016 was de contractperiode met de huidige aanbieder van het Hofpanel afgelopen en hebben wij ons beraden hoe we in de toekomst onze inwoners willen betrekken bij het maken van het beleid.

Dat heeft geresulteerd in het besluit om te stoppen met www.hofpanel.nl en het opstarten van een nieuwe, breder inzetbare website: hofvantwente.ikpraatmee.nl.

‘Ik praat mee’ is onze nieuwe plek voor gesprek en discussie over actuele onderwerpen in onze eigen gemeente. Door het bieden van deze online plek voor gesprek, willen we het voor alle inwoners uit onze gemeente nog gemakkelijker maken hun stem te laten horen, ideeën aan te dragen en mee te doen in het gesprek. We nodigen u dan ook van harte uit om u aan te melden voor ‘Ik praat mee en uw stem te laten horen. Nadat u bent aangemeld kunt u deelnemen aan diverse vormen van participatie, zoals: discussies, peilingen, enquêtes en gesprekken.

Wij hopen dat u enthousiast deel gaat nemen aan ‘Ik praat mee’. Aanmelden voor de nieuwe website kan eenvoudig: via hofvantwente.ikpraatmee.nl/deelnemen. Wij stellen uw bijdrage heel erg op prijs.