Nederlander worden door naturalisatie

Naturaliseren tot Nederlander is het verlenen van de Nederlandse nationaliteit op verzoek van een vreemdeling. 

Wanneer u bij de gemeente een naturalisatieverzoek ter verkrijging van het Nederlanderschap indient, dan zal de gemeente u in eerste instantie voorlichting geven ten aanzien van de wettelijke vereisten, de te overhandigen documenten, de kosten, alsmede de eventuele gevolgen van het aannemen van de Nederlandse nationaliteit (zoals het mogelijke verlies van de oorspronkelijke nationaliteit). 
Vervolgens zal het naturalisatieverzoek in behandeling worden genomen. De gemeente stelt aan de hand van de ontvangen informatie een advies op. Het betreffende advies wordt tezamen met de onderliggende stukken naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) verzonden. Deze dienst neemt het dossier verder in behandeling.

De aanvraag van een naturalisatie vindt plaats bij de gemeente. De officiële beslissing wordt echter door Z.M. de Koning genomen. Hij laat zich hierbij adviseren door de desbetreffende burgemeester.

U kunt een verzoek tot naturalisatie indienen als u 18 jaar of ouder bent en reeds 5 jaar in Nederland bent gevestigd of reeds 3 jaar bent gehuwd of heeft samengewoond met een Nederlander.

Wij raden u aan voor het indienen van een naturalisatieverzoek vooraf (telefonisch via 0547 - 85 85 85) een afspraak te maken met de medewerkers van de afdeling Publiekszaken.

Naar aanleiding van de telefonische afspraak ontvangt u een uitnodiging voor het indienen van een naturalisatieverzoek. In deze uitnodiging wordt vermeld welke gegevens dienen te worden overgelegd. 

U kunt een verzoek tot naturalisatie indienen als u 18 jaar of ouder bent en reeds 5 jaar in Nederland bent gevestigd of reeds 3 jaar bent gehuwd of heeft samengewoond met een Nederlander.

Wilt u meer informatie over het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit neemt u dan contact met ons op.

Via een persoonlijk gesprek kunnen we u het beste adviseren wat er mogelijk is en welke weg u daarvoor moet afleggen. Daarvoor kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0547 - 858585.

De kosten van een naturalisatie zijn afhankelijk van de situatie van aanvrager:

  • Naturalisatie (enkelvoudig): € 1.023,00
  • Naturalisatie (gemeenschappelijk): € 1.305,00
  • Mee naturaliserend kind: € 151,00 (per kind)
  • Naturalisatie (enkelvoudig, verlaagd): € 760,00
  • Naturalisatie (gemeenschappelijk, verlaagd): € 1.044,00