Uittreksel burgerlijke stand

Heeft u een uittreksel (akte) van geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden nodig? Deze kunt u bij de gemeente Hof van Twente opvragen als de geboorte, het huwelijk of het overlijden in Hof van Twente heeft plaatsgevonden.

Vraagt u de akte online met uw DigiD aan? Dan krijgt u de akte binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.

Vraagt u de akte aan de balie in het gemeentehuis aan? Dan kunt u de akte ter plekke meenemen. 

Digitaal aanvragen via DigiD:

Een uittreksel Burgerlijke Stand kunt u digitaal aanvragen met uw DigiD inlogcode via: 

U kunt een uittreksel Burgerlijke Stand ook aanvragen door een afspraak te maken met de Publieksbalie.

  • een geldig identiteitsbewijs;
  • indien van toepassing een schriftelijke ondertekende machtiging.
Soort productPrijs
Uittreksel Burgerlijke Stand€ 16,60

Als u bij de publieksbalie een uittreksel aanvraagt verzoeken wij u om te pinnen, voor uw en onze veiligheid. Dit werkt gemakkelijk, snel en kost u uiteraard niets extra.

  • geboorteakte: voor uzelf, uw kind en/of uw (groot)ouders;
  • huwelijksakte: voor uzelf en voor uw partner;
  • partnerschapsakte: voor uzelf en voor uw partner;
  • echtscheidingsakte: voor uzelf en voor uw partner;
  • akte beeindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw partner;
  • overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s);
  • een meertalige of internationale akte.

U kunt een ander machtigen om een afschrift voor u aan te vragen. U moet schriftelijk aangeven dat u toestemming geeft dat diegene een afschrift voor u kan aanvragen en waarvoor het afschrift nodig is. De machtiging moet worden ondertekend door u en diegene die u machtigt. Diegene die u heeft gemachtigd moet een geldig identiteitsbewijs van zichzelf meenemen. Tevens moet diegene een geldig identiteitsbewijs van u meenemen. Een kopie van uw identiteitsbewijs mag ook.

Een afschrift Burgerlijke Stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP). Een uittreksel BRP kunt u alleen aanvragen in de gemeente waarin u staat ingeschreven.

Dan kunt u een schriftelijke aanvraag per post versturen naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl. In de aanvraag moet het volgende worden vermeld: Achternaam en voornamen, geboortedatum, geboortegemeente en uw adresgegevens. U dient altijd een kopie of gescande afbeelding van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Voor de betaling ontvangt u een factuur.