Sporten in Hof van Twente

Hof van Twente kent een ruim aanbod van zowel binnen- als buitensporten en door alle geledingen van de bevolking wordt gesport. Onze sportverenigingen staan midden in de samenleving en dragen bij aan een prettig en goed leefklimaat in de kernen en buurtschappen. 

Sportbeleid

De nadruk van het sportbeleid van Hof van Twente ligt op de beoefening en ondersteuning van breedtesport (alle sport behalve topsport). Sport wordt ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan andere beleidsterreinen zoals gezondheidszorg.

De gemeente Hof van Twente stimuleert de ontwikkeling van sportverenigingen tot actieve, maatschappelijk betrokken ‘ondernemingen’ de zgn. Vitale Sportvereniging (VSV). Vitale sportverenigingen die in breed verband samenwerken in multifunctionele accommodaties en verbindingen leggen met de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijke stages en aandacht voor reintegratie van langdurig werklozen.

Sport is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor gezondheid en het welzijn. De gemeente geeft extra aandacht en ondersteuning aan jeugd, ouderen en kwetsbaren. Zo willen we met gerichte(jeugd) sportsubsidies en buurtsportcoaches stimuleren dat jeugd, ouderen en kwetsbaren meer sporten en bewegen.

Buurtsportcoaches

Vanuit verschillende plekken in de gemeente Hof van Twente zijn buurtsportcoaches actief. Met een kleurrijk en gevarieerd sport- en beweegaanbod brengen zij actie in Hof van Twente om:

  • goede ontwikkelingskansen te bieden voor de jeugd;
  • ouderen fysiek gezond en actief betrokken bij de samenleving te houden;
  • de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen te stimuleren.

Op de website www.hofactief.nl is een overzicht te vinden van alle buurtsportcoaches in Hof van Twente.

Jeugdsportfonds

De gemeente Hof van Twente is aangesloten bij het Jeugdsportfonds Overijssel. Intermediairs kunnen voor kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen aanvragen indienen.

Subsidies

Subsidies worden ingezet om de geformuleerde doelen, te behalen. Aanvragen voor subsidies worden dan ook alleen gehonoreerd als de activiteiten die de aanvrager ontwikkelt een bijdrage leveren aan het behalen van de gemeentelijke beleidsdoelen.

De gemeente kent subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten, eenmalige activiteiten en investeringen. Voorwaarden rond het aanvragen, verlenen en verantwoorden zijn opgenomen in de Algemene subsidieverordening en de daarop gebaseerde beleidsregels.