Bijstandsuitkering

Bent u 18 jaar of ouder? Heeft u onvoldoende inkomen of vermogen om van te leven? En heeft u geen recht op een andere uitkering? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen.

Bent u voor 1965 geboren? Dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAW-uitkering. De gemeente beslist over uw recht op een uitkering.

Een bijstandsuitkering vraagt u aan op www.werk.nl. U heeft daarbij uw DigiD-inlogcode nodig.

Bent u 26 jaar of jonger en heeft u geen werk? Dan krijgt u niet meteen een bijstandsuitkering. Wel moet u zo spoedig mogelijk een afspraak maken met de gemeente. Lees meer op de pagina uitkering jongeren t/m 26 jaar.

Bent u 27 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en bent u werkloos en heeft u geen recht op een werkloosheidsuitkering van het UWV? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Participatiewet. Lees meer op de pagina uitkering vanaf 27 jaar tot aan pensioen.

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u bent geboren vóór 1 januari 1965. En als u na uw 50e jaar werkloos bent geworden. Na uw WW- of WGA-uitkering kunt u mogelijk een IOAW-uitkering krijgen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins-) inkomen tot bijstandsniveau. Lees meer op de pagina oudere arbeidsongeschikte werklozen.

Als u een uitkering aanvraagt, kan het even duren voordat de gemeente een beslissing neemt op uw aanvraag. Heeft de gemeente vier weken nadat u de aanvraag heeft ingediend nog geen beslissing genomen, dan krijgt u een voorschot. U hoeft niet speciaal een voorschot te vragen. Dit voorschot betaalt de gemeente in de vierde week na de aanvraag automatisch uit. Daarna ontvangt u totdat de beslissing is genomen op uw aanvraag om de vier weken een voorschot.

Recht en hoogte voorschot

U hebt geen recht op een voorschot als:

  • U de gevraagde informatie niet, niet op tijd of niet volledig verstrekt en dit valt u te verwijten of u werkt niet mee.
  • Het bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht heeft op een uitkering.

De hoogte van het voorschot is tenminste 90% van het verschil tussen de voor u geldende bijstandsnorm en uw inkomen.

Verrekening/terugbetaling voorschot

Heeft u recht op een bijstandsuitkering, dan verrekent de gemeente het voorschot zonder machtiging met uw eerste uitkering. Als blijkt dat u geen recht had op het voorschot dan moet u dit terugbetalen.

Als u een uitkering ontvangt gelden voor u rechten en plichten. Als u de verplichtingen niet nakomt heeft dit gevolgen voor uw uitkering. 

U krijgt alleen een uitkering als u zelf niet voldoende geld heeft voor uw levensonderhoud. De gemeente kijkt daarbij naar uw inkomsten en uw vermogen (zoals spaargeld, een eigen huis of andere waardevolle goederen).

Werk en Inkomen voor inwoners Hof van Twente

Het team Werk en Inkomen verstrekt uitkeringen aan inwoners van de gemeente en voert ook de regelingen uit voor mensen met een laag inkomen.

U heeft recht op een bijstandsuitkering als u:

  • in de gemeente Hof van Twente woont
  • legaal in Nederland bent
  • geen recht heeft op een andere uitkering
  • onvoldoende inkomsten heeft
  • geen vermogen heeft boven het vrij te laten vermogen (uitleg; zie hieronder)
  • geen recht heeft op studiefinanciering
  • niet in voorlopige hechtenis bent genomen of een gevangenisstraf uitzit.

Meer informatie

Betalingsschema uitkeringen en vakantiegeld 2023

Levert u uw informatie en gegevens voor de uitbetaling op tijd bij ons aan? Dan betalen wij uw uitkering volgens onderstaand schema. 

Maand

Betaling

Januari 2024Dinsdag 6 februari 2024
Februari 2024Woensdag 6 maart 2024
Maart 2024Vrijdag 5 april 2024
April 2024Maandag 6 mei 2024
Mei 2024Donderdag 6 juni 2024
VakantiegeldVóór 14 juni 2024
Juni 2024Vrijdag 5 juli 2024
Juli 2024Dinsdag 6 augustus 2024
Augustus 2024Vrijdag 6 september 2024
September 2024Vrijdag 4 oktober 2024
Oktober 2024Woensdag 6 november 2024
November 2024Vrijdag 6 december 2024
December 2024Maandag 6 januari 2025

Mijn inkomen

Wilt u uw inkomsten of wijzigingen doorgeven aan de gemeente? Of wilt u uw uitkeringsspecificaties of jaaropgave inzien? Dan moet u dit doen met ‘Mijn Inkomen’. Meer informatie daarover vindt u hier.

Brievenhulp/digihulp

Heeft u hulp nodig met lastige brieven, iets online regelen, aanvragen van DigiD of iets dergelijks? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de vrijwilligers van de Brievenhulp door te appen via 06-2089 4999 of te bellen met 0547-260053. Er wordt dan een afspraak gemaakt wanneer u bij hen kunt komen. Hierbij worden richtlijnen vanuit de overheid strikt in acht genomen, dus 1,5 meter afstand, geen handen geven en u komt alleen.

Links: