Uitkering jongeren t/m 26 jaar

Bent u 26 jaar of jonger en heeft u geen werk? Dan krijgt u niet meteen een bijstandsuitkering. Wel is het belangrijk om u zo snel mogelijk te melden bij de gemeente voor een gesprek met een werkcoach over de zoektijd en het aanvragen van een uitkering.

Het is belangrijk om u zo snel mogelijk te melden bij de gemeente om een afspraak te maken voor een individueel gesprek over de zoektijd van vier weken. Pas vanaf het moment dat u zich meldt, gaat de zoektijd in. U krijgt uitleg over wat er van u verwacht wordt in deze periode. In ieder geval moet u alle sollicitaties bewaren die u doet in deze 28 dagen. Dat geldt voor sollicitatiebrieven maar bijvoorbeeld ook voor bewijzen van inschrijving bij uitzendbureaus.

In de periode van de zoektijd van vier weken krijgt u (nog) geen uitkering. Let op: De startdatum van de zoektijd is de datum waarop u zich aanmeldt bij de gemeente.

Ook is het belangrijk om zo snel mogelijk op www.werk.nl een verzoek voor een bijstandsuitkering te starten.. Heeft u vragen daarover? Stel ze tijdens uw gesprek met de werkcoach bij de gemeente.  

Let op: U kunt op werk.nl alleen met DigiD inloggen door gebruik te maken van de DigiD app of sms-controle.

Na afloop van de zoektijd krijgt u opnieuw een gesprek met een werkcoach van de gemeente. U krijgt dan de mogelijkheid om aan te tonen dat u de gemaakte afspraken bent nagekomen. Als dat het geval is dan kunt u uw aanvraag via www.werk.nl (verder) indienen.

Binnen acht weken nadat u uw aanvraagformulier heeft ingediend hoort u of u een bijstandsuitkering krijgt van de gemeente. Soms wordt die termijn verlengd, bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is. U krijgt bijstand vanaf het moment dat u zich voor het eerst gemeld heeft.

 

U heeft mogelijk recht op bijstand als u te weinig inkomen of vermogen heeft om van te leven. Meer informatie over de voorwaarden, inkomen, eigen vermogen en een eigen huis vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De Participatiewet geeft landelijke normbedragen voor de hoogte van de bijstandsuitkering. De hoogte van uw uitkering is ook afhankelijk van uw woon- en leefsituatie en uw inkomen. De landelijke normbedragen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie of advies? Dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur bellen met het team Werk en Inkomen op telefoonnummer 0547-858585. 

Bent u het niet eens met het besluit op uw aanvraag voor de bijstandsuitkering? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.