Oudere en arbeidsongeschikte werklozen

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u bent geboren vóór 1 januari 1965. En als u na uw 50e jaar werkloos bent geworden. Na uw WW- of WGA-uitkering kunt u mogelijk een IOAW-uitkering krijgen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins-) inkomen tot bijstandsniveau.

Het is belangrijk dat u zo spoedig mogelijk op www.werk.nl een aanvraag indient voor een IOAW-uitkering.

Let op: U kunt op werk.nl alleen met DigiD inloggen door gebruik te maken van de DigiD app of sms-controle.

Voor de beoordeling van het recht op uitkering moet u gegevens en bewijsstukken aanleveren en wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Binnen acht weken nadat u uw aanvraagformulier heeft ingediend hoort u of u een IOAW-uitkering krijgt van de gemeente. Soms wordt deze termijn verlengd, bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is.

U heeft mogelijk recht op een IOAW-uitkering als u niet genoeg inkomen heeft om van te leven. Ook moet u aan de voorwaarden van de IOAW voldoen. Meer informatie over IOAW vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De hoogte van uw IOAW-uitkering hangt af van uw inkomen. De IOAW vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. De bruto bedragen voor de IOAW worden landelijk vastgesteld en vindt u hier: Hoe hoog is mijn IOAW-uitkering? | Rijksoverheid.nl

Heeft u vragen of wilt u meer informatie of advies? Dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur bellen met het team Werk en Inkomen op telefoonnummer 0547-858585. 

Bent u het niet eens met het besluit op uw aanvraag IOAW? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Klik hier voor meer informatie over bezwaar maken