Informatie Participatiewet

Wat u moet weten bij een aanvraag of uitkering Participatiewet (PW) 

Heeft u een uitkering aangevraagd of ontvangt u een uitkering? Dan zorgt de gemeente Hof van Twente ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft en dat u uw uitkering op tijd krijgt. Maar er zijn ook een aantal zaken die wij van u verwachten en die u moet weten. Om welke zaken het gaat leest u hieronder.

 • U geeft ons die informatie die wij nodig hebben om uw recht op uitkering te kunnen vaststellen
 • U informeert ons over alles wat van belang kan zijn om te kunnen gaan werken
 • U informeert ons over alles wat van invloed kan zijn op het recht of de tijdsduur en hoogte van uw uitkering
 • U verleent alle medewerking die nodig is voor de uitvoering van de Participatiewet
 • U houdt zich aan de afspraken die wij met u maken
 • U beantwoordt onze brieven en e-mails en reageert op onze uitnodigingen
 • U laat een geldig identiteitsbewijs zien als wij hierom vragen

Voor meer informatie over uw rechten en plichten verwijzen wij u naar de Rijksoverheid

Wij verwachten correct gedrag van u tegenover medewerkers van de gemeente of andere mensen die zich bezighouden met de uitvoering van de Participatiewet. Dit gedrag mag u ook van ons verwachten.

Als uw gedrag niet correct is, kunnen wij u de toegang tot het gemeentehuis weigeren of uw uitkering verlagen. Ook kan de gemeente dan aangifte doen bij de politie.

Wanneer u ergens anders verblijft dan in uw woonplaats, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Wij gaan dan bekijken of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.
U heeft geen recht op een uitkering als u:

 • per kalenderjaar langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft óf
 • een aaneengesloten periode van langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft.

Uw vakantie of verblijf kunt u eenvoudig doorgeven met ‘Mijn Inkomen’. Meer informatie hierover vindt u hier.

Het kan zijn dat de gemeente uw vakantie of verblijf buiten de gemeente gaat controleren. Daarom moet u de bewijsstukken van uw verblijf in het buitenland goed bewaren. Bijvoorbeeld vliegtickets of de bevestiging van uw reservering bij een hotel of vakantiepark. De gemeente kan u hierom vragen.

Als u een uitkering aanvraagt of ontvangt dan moet u de Nederlands taal voldoende kennen. Dit is belangrijk voor u om mee te kunnen doen in de samenleving. Ook heeft u meer kans op werk als u goed Nederlands spreekt. U moet het Nederlands kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven op het niveau van groep 8 van de basisschool. Dit moet u kunnen aantonen met documenten (rapporten, diploma’s).

Heeft u geen rapport of diploma dan moet u een taaltoets doen. Is uw kennis van het Nederlands onvoldoende, dan bent u verplicht dit te verbeteren. Daarvoor moet u een opleiding volgen.

Werkt u niet mee aan de taaltoets of doet u niet uw best om uw Nederlands te verbeteren? Dan krijgt u een lagere uitkering of helemaal geen uitkering meer. 

Waarom de Wet taaleis?

Als u een bijstandsuitkering krijgt, doet u daar ook iets voor terug. We vragen u om op zoek te gaan naar werk, opleiding of vrijwilligerswerk. We vinden het belangrijk dat iedereen iets doet. Dat kan van alles zijn. Zoals vrijwilligerswerk of naar school gaan. U vindt makkelijker (vrijwilligers)werk als uw Nederlands goed is.

Waarom moet ik iets doen?

Als u (vrijwilligers)werk of iets anders doet, ontmoet u andere mensen. Dit is belangrijk voor u en voor mensen in uw omgeving. Mensen die (lang) thuis zitten hebben minder kans op werk. En werk (of iets anders doen) levert u veel méér op dan alleen inkomen. U ontmoet mensen en ontdekt nieuwe mogelijkheden.

 • Wij kunnen u nog andere verplichtingen opleggen, bijvoorbeeld om u aan het werk te krijgen,  kinderalimentatie te regelen of die te maken hebben met de hoogte en de duur of de (door)betaling van uw uitkering.
 • Alle verplichtingen gelden voor u en ook voor uw eventuele partner.
 • Als u of uw partner niet doet wat wij van u vragen kunnen wij de uitkering tijdelijk stopzetten, aanpassen of intrekken. Ook kunnen wij de uitkering verlagen of u een boete laten betalen.
 • Heeft u teveel aan uitkering ontvangen of een uitkering gekregen waar u geen recht op had, dan moet u dat terugbetalen. 

Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering afsluiten. Mensen die wonen in Hof van Twente en een laag inkomen hebben, kunnen een collectieve zorgverzekering afsluiten bij Menzis. De naam van deze verzekering is GarantVerzorgd. Hieraan betaalt de gemeente mee voor u. Met deze verzekering krijgt u meer vergoedingen als u zorg nodig heeft en u krijgt extra korting.

Deze GarantVerzorgd verzekering is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, brillen en contactlenzen, tandarts en eigen bijdrage voor thuiszorg. Meer informatie over de zorgverzekering van Menzis vindt u hier.

Het is mogelijk dat u recht heeft op een vergoeding voor de premie die u betaalt voor uw zorgverzekering. Dat heet zorgtoeslag. Ook kunt u in sommige gevallen huurtoeslag krijgen. Meer informatie over toeslagen op de website van de belastingdienst

Als u zorgtoeslag of huurtoeslag krijgt, heeft dit geen gevolgen voor uw uitkering. 

Soms is er meer mogelijk dan u denkt. Het kan namelijk zijn dat u bijzondere bijstand kunt krijgen (extra geld naast de uitkering) of een bijdrage voor sport, cultuur of recreatie. Meer informatie over de verschillende regelingen vindt u hier. Informatie over hulp bij formulieren, digitale zaken, administratie en schulden en over de voedselbank vindt u hier.

Bent u benieuwd wat er mogelijk is voor u? Beantwoord dan een aantal vragen op de website van bereken uw recht. U ziet dan waar u (mogelijk) recht op heeft.

De gemeente gaat zorgvuldig en op een veilige manier om met persoonsgegevens. Dit is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klik hier voor meer informatie over privacy.

We kunnen ons voorstellen dat dit veel informatie is. Heeft u vragen over uw uitkering, uw verplichtingen, gegevens die u moet aanleveren of over regelingen? Dan kunt u daarvoor elke werkdag tussen 9.00 en 13.00 uur bellen met uw contactpersoon via 0547-858585.