Informatie IOAW en IOAZ

Wat u moet weten bij een aanvraag of uitkering IOAW of IOAZ

Heeft u een uitkering aangevraagd of ontvangt u een uitkering? Dan gaan wij ervoor zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft en dat u uw uitkering op tijd krijgt. Maar er zijn ook een aantal zaken die wij van u verwachten en die u moet weten. Om welke zaken het gaat leest u hieronder.

 • U geeft ons die informatie die wij nodig hebben om uw recht op uitkering te kunnen vaststellen
 • U informeert ons over alles wat van belang kan zijn om te kunnen gaan werken
 • U informeert ons over alles wat van invloed kan zijn op het recht of de tijdsduur en hoogte van uw uitkering
 • U verleent alle medewerking die nodig is voor de uitvoering van de IOAW of de IOAZ
 • U houdt zich aan de afspraken die wij met u maken
 • U beantwoordt onze brieven en e-mails en reageert op onze uitnodigingen
 • U laat een geldig identiteitsbewijs zien als wij hierom vragen

Voor meer informatie over uw rechten en plichten verwijzen wij u naar de Rijksoverheid.

Wij verwachten correct gedrag van u tegenover medewerkers van de gemeente of andere mensen die zich bezighouden met de uitvoering van de IOAW of de IOAZ. Dit gedrag mag u ook van ons verwachten.

Houdt u zich hier niet aan dan kunnen wij u de toegang tot het gemeentehuis weigeren of uw uitkering verlagen. Ook kan de gemeente aangifte doen van ongewenst gedrag bij de politie.

Verblijft u ergens anders dan in uw woonplaats, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Wij gaan dan bekijken of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.
U heeft geen recht op een uitkering als u:

 • per kalenderjaar langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft óf
 • een aaneengesloten periode van langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft
   

Uw vakantie of verblijf kunt u eenvoudig doorgeven met ‘Mijn Inkomen’. Meer informatie hierover vindt u hier.

Het kan zijn dat de gemeente uw vakantie of verblijf buiten de gemeente gaat controleren. Daarom moet u de bewijsstukken van uw verblijf in het buitenland goed bewaren. Bijvoorbeeld vliegtickets of de bevestiging van uw reservering bij een hotel of vakantiepark. De gemeente kan u hierom vragen.

 • Wij kunnen u nog andere verplichtingen opleggen, bijvoorbeeld om u aan het werk te krijgen. Ook kunnen we u verplichtingen/regels opleggen die te maken hebben met de hoogte en de tijdsduur of de (door)betaling van uw uitkering.
 • Alle verplichtingen gelden voor u en uw eventuele partner.
 • Als u of uw partner niet doet wat wij van u vragen kunnen wij de uitkering tijdelijk stopzetten, aanpassen of intrekken. Ook kunnen wij de uitkering verlagen of u een boete opleggen.
 • Heeft u teveel aan uitkering ontvangen of een uitkering gekregen waar u geen recht op had, dan moet u die terugbetalen. 

Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering afsluiten. Mensen met een laag inkomen kunnen een collectieve zorgverzekering afsluiten bij Menzis. Deze GarantVerzorgd verzekering is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, brillen en contactlenzen, tandarts en eigen bijdrage voor thuiszorg. Meer informatie over de zorgverzekering van Menzis.

Het kan zijn dat u een vergoeding kunt krijgen voor de premie die u betaalt voor uw zorgverzekering. Die vergoeding heet zorgtoeslag. Ook kunt u in sommige gevallen huurtoeslag krijgen. Meer informatie over toeslagen op de website van de belastingdienst

Als u zorgtoeslag of huurtoeslag krijgt, heeft dit geen gevolgen voor uw uitkering. 

Soms is er meer mogelijk dan u denkt. Het kan namelijk zijn dat u bijzondere bijstand kunt aanvragen (extra geld naast de uitkering) of een bijdrage voor sport, cultuur of recreatie. Meer informatie over de verschillende regelingen.

Onder 'Heeft u hulp nodig?' vindt u informatie over hulp bij formulieren, digitale zaken, administratie en schulden en over de voedselbank.

Bent u benieuwd wat er voor u mogelijk is? Beantwoord dan een aantal vragen op de website bereken uw recht. U ziet dan waar u (mogelijk) recht op heeft. 

De gemeente gaat zorgvuldig en op een veilige manier om met persoonsgegevens. Dit is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie privacy.

We kunnen ons voorstellen dat dit veel informatie is. Heeft u vragen over uw uitkering, uw verplichtingen, gegevens die u moet aanleveren of over regelingen? Dan kunt u daarvoor elke werkdag tussen 9.00 en 13.00 uur bellen met uw contactpersoon via 0547-858585.