Uitkering vanaf 27 jaar tot aan pensioen

Bent u 27 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en bent u werkloos en hebt u geen recht op een werkloosheidsuitkering van het UWV? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Participatiewet.

In sommige gevallen kunt u een verkorte aanvraag indienen. Zie het kopje 'verkorte aanvraag' hieronder voor meer informatie. 

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk op www.werk.nl een aanvraag indient voor een bijstandsuitkering. Dit doet u met DigiD. 

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, volgt er voor u en uw eventuele partner eerst een gesprek met een werkcoach om:

  • De mogelijkheden te bespreken om te gaan werken
  • De voor u geldende verplichtingen toe te lichten
  • Afspraken te maken om aan het werk te (kunnen) gaan

Om uw recht op uitkering te beoordelen, vragen we u om gegevens en bewijsstukken aan te leveren. Ook nodigen wij u uit voor een gesprek over uw persoonlijke en financiële situatie.

Binnen acht weken nadat u uw aanvraagformulier heeft ingediend, neemt de gemeente een beslissing en hoort u of u een bijstandsuitkering krijgt. Soms wordt die termijn verlengd, bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is. U krijgt bijstand vanaf het moment dat u zich voor het eerst gemeld heeft en de aanvraag op tijd heeft aangeleverd.

In sommige gevallen kunt u een verkorte aanvraag indienen. Zie het kopje 'verkorte aanvraag' hieronder voor meer informatie.

Vraagt u, nadat uw uitkering stopte, binnen 30 dagen opnieuw een uitkering aan, dan kunt u gebruik maken van de verkorte aanvraag. De gemeente heeft dan waarschijnlijk al uw gegevens nog paraat.

Heeft u wisselende inkomsten en is uw uitkering gestopt omdat uw inkomen (tijdelijk) te hoog was? Ook dan hanteert de gemeente deze snelle procedure. Zelfs als u binnen zes maanden weer een uitkering aanvraagt.

U heeft mogelijk recht op bijstand als u niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Meer informatie over de voorwaarden, inkomen, eigen vermogen en een eigen huis vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De Participatiewet geeft landelijke normbedragen voor de hoogte van de bijstandsuitkering. De hoogte van uw uitkering is ook afhankelijk van uw woon- en leefsituatie en uw inkomen. De landelijke normbedragen vindt u op de website van de Rijksoverheid.  

Heeft u vragen of wilt u meer informatie of advies? Dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur bellen met het team Werk en Inkomen op telefoonnummer 0547-858585. 

Bent u het oneens met het besluit op uw aanvraag voor de bijstandsuitkering? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.