Overzicht bedrijventerreinen

De gemeente Hof van Twente beschikt in totaal over ongeveer 209 hectare netto bedrijventerrein. Hieronder staan de profielen van de bedrijventerreinen in de gemeente Hof van Twente per kern. Nadere informatie is te lezen door te klikken op de bedrijfsterreinnaam. Hier vindt u kaartmateriaal waarop is aangegeven hoe de terreinen gesitueerd zijn. Verder is er een foto-impressie en een tabelmatig overzicht van de voornaamste kenmerken van het terrein. Er is onderscheid gemaakt tussen Goor, Markelo, Hengevelde en de overige kernen. Bedrijven in het buitengebied zijn niet opgenomen, omdat het single-users betreffen. Dat houdt in bedrijven die, gezien hun omvang en complexiteit, beschikken over een afgesloten terrein.

De bedrijventerreinen van de gemeente Hof van Twente

Goor

Markelo

Hengevelde

Bentelo

Delden

Diepenheim

Zie ook