Caravan parkeren op de openbare weg

U mag geen kampeerwagens, campers, vouwwagens of caravans  langer dan 3 achtereenvolgende dagen op een door het college aangewezen weg laten staan.
De wegen in de bebouwde kom van de kernen Goor, Markelo, Delden, Hengevelde, Bentelo en Diepenheim zijn aangewezen.

Staat uw camper of voertuig niet op de openbare weg, maar wel op een locatie waar andere omwonenden daar hinder van ondervinden, dan adviseren wij u in overleg te treden met uw buren.

Burgemeester en Wethouders kunnen bij hoge uitzondering en wanneer daar duidelijk aanwijsbare redenen voor zijn, onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen voor het parkeren op de openbare weg.

Een ontheffing voor het parkeren van een caravan op de openbare weg vraagt u schriftelijk aan.

Het verzoek kunt u per post versturen naar: Gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.