Ontheffing personenvervoer in aanhangwagen/huifkar achter motorvoertuig

Het is verboden personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets. Hiervoor kan ontheffing worden aangevraagd bij de gemeente, wanneer het gaat om vervoer op gemeentelijke wegen binnen de gemeente Hof van Twente. 

Een ontheffing kunt u zowel schriftelijk als per mail aanvragen via gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl 

De aanvraag dient minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de datum waarop de ontheffing ingaat, te zijn ingediend.