Melding verkeer

De gemeente zorgt voor verkeersveilige wegen. 

Meldingen over verkeersonveiligheid, te hard rijden op gemeentelijke wegen doet u via het digitale meldformulier of via Whatsapp (06-57813491). U kunt daarbij ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen. 

Provincie Overijssel is wegbeheerder van de volgende wegen in de gemeente Hof van Twente: N346, N347, N740, N741, N752, N753, N754 en N755. Meldingen hierover kunt u doen bij de provincie. 

Wanneer er een onveilige verkeerssituatie is, kunt u dat melden. De gemeente beoordeelt deze melding. 

De gemeente stelt de maximum snelheid op gemeentelijke wegen vast.

  • binnen de bebouwde kom (30 en 50 km per uur)
  • buiten de bebouwde kom (60 en 80 km per uur)

De politie is verantwoordelijk voor handhaving van maximum snelheden. Een melding over te hard rijden doet u bij de politie via 0900 – 8844.