Melding afval

Inzameling van huishoudelijk afval is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Zwerfvuil of illegaal afval dat niet in de daarvoor bestemde containers is opslagen kunt u bij de gemeente melden. Uw melding geeft u snel aan ons door via het digitale meldformulier.

Meldingen over niet geleegde huisafvalcontainers kunt u doorgeven aan Twente Milieu 0900 – 85 20 111.

Wanneer afval naast de ondergrondse container geplaatst is kunt u hiervan een melding doen.

De Boa (Buitengewoon opsporingsambtenaar) zal het afval dat is achtergelaten bij een ondergrondse container onderzoeken en zorgt ervoor dat het wordt verwijderd. Zo mogelijk wordt de dader hierop aangesproken en bekeurd.

De Boa (Buitengewoon opsporingsambtenaar) zal het afval dat is achtergelaten in de openbare ruimte onderzoeken en zorgt ervoor dat het wordt verwijderd. Zo mogelijk wordt de dader hierop aangesproken en bekeurd.

Voor afval op particuliere eigendommen is de gemeente niet aansprakelijk.

Zwerfafval is afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld blikjes, flesjes, sigarettenpeuken, kranten, enzovoort.

U kunt een melding doen van zwerfafval. Gildebor zal dit dan opruimen.

Wilt u zelf zwerfafval in uw buurt verminderen? Organiseer een opruimactie en maak gratis gebruik van de zwerfafvalaanhanger. Klik hier voor meer informatie.