Duurzaamheid in Hof van Twente

In 2035 is Hof van Twente energieneutraal. Dan wekken we evenveel of meer schone energie op dan we verbruiken. 

Waarom energieneutraal?

Het klimaat verandert. De regen neemt toe, net als de temperatuur. Orkanen groeien in kracht. Die klimaatverandering heeft veel oorzaken, maar een daarvan is de mens. Door het gebruik van fossiele brandstoffen veranderen we ons leefklimaat en zorgen we voor ongezonde lucht die we inademen. Daarom besloten 192 landen dat het roer om moet. Het akkoord van Parijs stelt dat we met elkaar zorgen dat de aarde niet verder opwarmt en dat we de uitstoot van CO2 terugdringen. Ook Nederland ondertekende het akkoord. Dat heeft gevolgen. Ook voor Hof van Twente. Daarnaast zijn er nog talloze redenen waarom we energieneutraal willen zijn.

Programma Duurzaamheid

In 2015 stelde de gemeente de routekaart 2035 vast. Een document dat beschrijft hoe we onze doelstelling energieneutraal in 2035 gaan halen. Dat doen we aan de ene kant door lokale burgerinitiatieven te initiëren en ondersteunen door bijvoorbeeld de duurzaamheidsprijs. Daarvoor hebben we beleid geschreven dat zorgt dat we zorgvuldige afwegingen maken bij de ontwikkeling van grootschalige energieopwekking. Daarnaast hebben we, onder het motto jong geleerd, oud gedaan, het programma Hofpower. HofPower is het schoolprogramma over duurzaamheid en techniek voor de 19 basisscholen en de 2 middelbare scholen in Hof van Twente.

Fairtrade gemeente

Nog steeds leven er op de wereld ruim een miljard mensen in extreme armoede. Meer dan 60% van alle werkenden in ontwikkelingslanden leven op of onder de armoedegrens. Dat blijkt uit het VN Millenniumdoelenrapport van juni 2013. Als gemeente staan we achter de 17 Sustainable Development Goals en daarom zijn we sinds 2019 fairtrade gemeente. Net als veel ondernemers in onze gemeente dragen we op die manier ons steentje bij aan een betere wereld, niet alleen in onze directe omgeving, maar ook verder weg. Elke keer zetten we een stap verder zodat we investeren in een eerlijke wereld. Daar zijn we trots op en daarom zijn op zes invalswegen naar onze kernen ook de borden van fairtrade gemeente te zien.

Door fairtrade producten te kopen investeer je in mensen in ontwikkelingslanden. Via fairtrade ontvangen zij een eerlijke prijs voor hun producten en werken zij onder menswaardige omstandigheden. Dus geen kinderarbeid en geen extreem lange werkdagen. Maar wel aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen. Klik hier om meer te lezen over fairtrade gemeente.

Lokale ondernemers hebben het zwaar door Corona. Het is mooi om te zien hoe initiatieven overal in het land ontstaan om elkaar te steunen. Het zijn onzekere tijden, ook voor ondernemers en kleine boeren in het buitenland, die zorgen voor het eten op ons bord. Het kernteam van Fairtrade Hof van Twente roept alle inwoners van de gemeente op om juist in deze moeilijke periode bewust boodschappen te doen. Nu iedereen gevraagd wordt om zoveel mogelijk thuis te blijven, is het belangrijk het daar gezellig te maken met een kopje koffie of een glaasje wijn, een stukje chocolade en een bosje bloemen op tafel. Die kun je ook bezorgen bij ouderen die niet de deur uit kunnen. En dan is in de winkel een fairtrade product de beste keuze om zo steun te geven aan de lokale ondernemers en aan ondernemers en producenten in het Zuiden, waarvoor het coronavirus een nog veel grotere bedreiging vormt dan voor ons in Nederland. Vluchten kunnen en willen zij niet.

Meer informatie: www.fairtradehofvantwente.nl 


Hof van Twente werkt aan Fairtrade

Annelies Heeres heeft als voorzitter van het kernteam Fairtrade gemeente Hof van Twente in de digitale raadsvergadering van 12 mei 2020 de gemeente gecomplimenteerd met het bereikte resultaat tot nu toe sinds het verkrijgen van de titel fairtrade gemeente in januari 2019. Maar zij deed ook een klemmend beroep op de raad en het college om vooral door te gaan met het enthousiast uitdragen van fairtrade, om juist nu de arme boeren in ontwikkelingslanden een eerlijk inkomen te verschaffen.

Op 21 januari 2019 werd de titel Fairtrade Gemeente verleend aan gemeente Hof van Twente. In het landelijke juryrapport staat vermeld: “Met het behalen en behouden van de titel werkt de gemeente mee aan een concrete invulling van de Global Goals om onder andere een einde te maken aan armoede en kinderarbeid en om te zorgen voor betere leef- en werkomstandigheden van producenten in ontwikkelingslanden.” Fairtrade betekent letterlijk eerlijke handel en werkt aan 10 van de 17 doelen van de Global Goals Campagne. Hof van Twente was eerst een millennium gemeente. De doelen daarvan zijn in 2015 vervangen door de Global Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen. De gemeente is dus de komende jaren bezig de Global Goals verder uit te werken. De toekenning van de titel houdt tevens in dat binnen 5 jaar de internationale normen voor fairtrade dienen te zijn opgenomen in het aanbestedingsbeleid van de gemeente. Het duurzaamheidsbeleid behoeft nog wel concretere stappen en een duidelijker inzicht en overzicht van de duurzame inkoop door de gemeente. Aangezien de gemeente per 21 januari 2019 nog niet aan de vereiste criteria voldeed, er werd immers nog geen fairtrade koffie geschonken in het gemeentehuis, heeft Kernteam Fairtrade Hof van Twente er op aangedrongen dat bij de aanbesteding van nieuwe koffiemachines per 1 januari 2020 er natuurlijk fairtrade koffie ingekocht en geschonken zou gaan worden. Inmiddels zijn er nieuwe koffiemachines geïnstalleerd en wordt er fairtrade koffie geschonken, dus de gemeente is nu toch een fairtrade gemeente geworden. Een ander vereiste voor het behalen van de titel is dat de interne en externe communicatiemiddelen van de gemeente volop worden ingezet om bekendheid te geven aan de campagne zodat alle medewerkers van de gemeente, maar ook alle inwoners van de gemeente weten dat ze in een fairtrade gemeente wonen en dat de gemeente er naar handelt. De gemeente voldoet geleidelijk aan steeds meer aan alle criteria benodigd voor de titel Fairtrade Gemeente. Er wordt ambtelijke ondersteuning geboden, vergaderruimte ter beschikking gesteld en ook social media worden tegenwoordig zo nu en dan ingezet om aandacht te besteden aan de fairtrade gemeente campagne, die onverminderd door gaat.

Met elkaar, voor elkaar

Het milieu is niet van de gemeente. Ons klimaat, onze leefomgeving, de lucht die we inademen is van iedereen. Dus moeten we met elkaar werken aan een energieneutrale gemeente. Dat doen we in Hof van Twente door op gelijkwaardige wijze met elkaar (bewoners, bedrijven, beambten, bestuurders en bollebozen) samen te werken volgens de 5B methode. Iedereen kan komen met ideeën. Alles wat bijdraagt aan het realiseren van onze doelstelling zal de gemeente ondersteunen. Soms in woord en daad, soms financieel, soms door het leveren van kennis en kunde.

Aan de slag

We zijn in Hof van Twente aardig onderweg, maar we moeten nog zoveel doen. Tijd om aan de slag te gaan! Meer weten wat u kunt doen als inwoner? We hebben alle belangrijke informatie voor u op een rij gezet.

Voor u als ondernemer hebben we ook een informatiepagina aangemaakt. 

Veelgestelde vragen

Klik hier voor de veelgestelde vragen over duurzaamheid.