Duurzaamheid in Hof van Twente

In 2035 is Hof van Twente energieneutraal. Dan wekken we evenveel of meer schone energie op dan we verbruiken. 

Waarom energieneutraal?

De aarde warmt op, regenbuien worden heviger, maar ook de droge periodes gaan langer duren, het klimaat verandert en de mens is daar de oorzaak van. Door het verbranden van fossiele brandstoffen veranderen we onze leefomgeving en zorgen we voor een veranderend klimaat. Daarom besloten 192 landen dat het roer om moet. Het Klimaatakkoord van Parijs (in werking vanaf 2020) stelt dat we er met elkaar voor moeten zorgen dat de aarde niet verder opwarmt en dat we de uitstoot van CO2 teruggedrongen moet worden. Ook Nederland ondertekende het akkoord en heeft hier nationaal ook afspraken over gemaakt. Waardoor ook gemeente Hof van Twente haar steentje moet bijdragen.  

Gemeentelijk beleid Duurzaamheid

In 2015 al stelde de gemeente de eerste versie van de routekaart 2035 vast. Dit document beschrijft hoe we onze doelstelling energieneutraal in 2035 gaan halen. In 2021 is de routekaart energieneutraal 2.0 vastgesteld. Hierin is beschreven wat al is gedaan en welke maatregelen we in de komende jaren willen treffen.

Dat doen we onder andere door aan de ene kant lokale burgerinitiatieven te initiëren en ondersteunen door bijvoorbeeld de duurzaamheidsprijs. En aan de andere kant proberen we de burgers van de gemeente direct te ondersteunen in de energietransitie door bijvoorbeeld advies en subsidies.

In 2022 is door de gemeenteraad ook de Transitievisie Warmte met bijlagen vastgesteld. Hierin wordt beschreven hoe we omgaan met de verplichting om duurzame warmtebronnen in te zetten in plaats van verwarming door middel van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool.

Op 9 mei 2023 heeft de gemeenteraad van Hof van Twente de Themanotitie Duurzaamheid vastgesteld. Hierin is omschreven aan welke thema’s we in deze raadsperiode gaan werken om onze duurzaamheidsdoelen te kunnen bereiken. We zetten in op duurzaam wonen, duurzaam rijden en duurzaam werken.

Daarnaast wordt, onder het motto jong geleerd, oud gedaan, het programma Hofpower gecontinueerd. HofPower is het schoolprogramma over duurzaamheid en techniek voor de 19 basisscholen en de 2 middelbare scholen in Hof van Twente.

Ook werkt gemeente hof van Twente samen 13 andere Twentse gemeenten in de RES (regionale energiestrategie Twente). Door samen te werken en gebruik te maken van elkaars kennis kunnen we beter inspelen op de grote uitdaging waar we samen voor staan.

Fairtrade gemeente

Op 21 januari 2019 werd de titel Fairtrade Gemeente verleend aan gemeente Hof van Twente. In het landelijke juryrapport staat vermeld: “Met het behalen en behouden van de titel werkt de gemeente mee aan een concrete invulling van de Global Goals om onder andere een einde te maken aan armoede en kinderarbeid en om te zorgen voor betere leef- en werkomstandigheden van producenten in ontwikkelingslanden.” Fairtrade betekent letterlijk eerlijke handel. Klik hier om meer te lezen over fairtrade gemeente.

Aan de slag

We zijn in Hof van Twente aardig onderweg, maar we moeten nog veel doen. Tijd om aan de slag te gaan! Meer weten wat u kunt doen als inwoner? We hebben alle belangrijke informatie voor u op een rij gezet.

Voor u als ondernemer hebben we ook een informatiepagina aangemaakt. 

Veelgestelde vragen

Klik hier voor de veelgestelde vragen over duurzaamheid.