Veelgestelde vragen Duurzaamheid

Wat is duurzaamheid?

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden rondom het thema duurzaamheid.

Duurzaamheid is in de afgelopen jaren een vrij groot begrip geworden. Er zijn dan ook meerdere betekenissen voor duurzaamheid. Duurzaamheid betekent onder andere toekomstbestendig, alle ontwikkelingen die bijdragen aan een gezonde aarde, voortgang die de natuur en het milieu zo min mogelijk belast.

Duurzaamheid in Hof van Twente is het behouden, beschermen en ontwikkelen van onze mooie gemeente op een milieu- en klimaatvriendelijke manier. Zo bieden we ook in de toekomst een gezonde, welvarende leefomgeving voor ons allemaal. 

Schone energie is alle energie die wordt opgewekt met geen of zeer weinig uitstoot. Dit is bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie, waterkracht of aardwarmte. Voor het klimaat zijn dit de beste energievormen. In Hof van Twente heeft schone energie altijd de voorkeur. 

Duurzame energie is alle energie die wordt opgewekt uit groene energiebronnen. Dit is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Hier vallen naast zonne-energie, windenergie, waterkracht en aardwarmte ook een aantal energievormen onder die wel CO2 uitstoten. Zoals Biomassa en Groen Gas. In Hof van Twente maken we gebruik van Biomassa en Groen Gas.

Duurzaam Bouwloket is het energieloket van Hof van Twente. Dat betekent dat iedereen die in Hof van Twente woont gratis onafhankelijk advies mag vragen bij het Duurzaam Bouwloket. Wilt u uw huis verduurzamen? Zonnepanelen op uw dak aanleggen? Uw huis isoleren? Of een warmtepomp aanschaffen? Duurzaam Bouwloket kan u op weg helpen over alles wat met energie en duurzaamheid te maken heeft!

Kijk op de site van Duurzaam Bouwloket voor meer informatie: https://www.duurzaambouwloket.nl/hof-van-twente

Hof van Twente heeft al veel afspraken gemaakt over Duurzaamheid in de gemeente. Hieronder leggen we u kort uit wat daar precies in staat.

Transitievisie Warmte

Deze visie is opgesteld om te helpen bij onze opgave om aardgasvrij te zijn in 2050. Het is een plan dat aansluit bij onze werkwijze om inwoners en ondernemers te helpen om duurzamer te leven en ondernemen. We willen als gemeente energieneutraal zijn in 2035. Beide opgaven pakken we aan door mensen te helpen stappen te zetten en als gemeente zelf projecten uit te voeren. We leggen geen strenge regels op, maar wij willen graag met onze inwoners en ondernemers samenwerken.

Routekaart Energieneutraal 2035

In de Routekaart Energieneutraal 2035 heeft de gemeente opgeschreven hoe we de gemeente energieneutraal gaan maken. Energieneutraal in 2035 betekent dat alle energie die we samen gebruiken als inwoners en ondernemers duurzaam in onze gemeente opgewekt is. Hiervoor hoeft niet elk huis in 2035 energieneutraal te zijn en dit betekent ook niet dat we als gemeente CO2 neutraal zijn.

Deze routekaart laat zien met welke stappen we toewerken naar onze ambitie aan de hand van de thema’s: warmte, besparen, zon op dak, opwek, mobiliteit en onze eigen gemeentelijke organisatie. Bij het realiseren van onze ambitie kijken we of we opgaven integraal kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld opgaven als ruimtelijke ontwikkeling, biodiversiteit, afval en de doorontwikkeling van de landbouw.

Visie Duurzame Leefomgeving

In de fysieke leefomgeving staan wij, net als andere gemeenten, voor diverse grote ruimtelijke opgaven. In dit programma hebben we de opgaven onder de volgende thema’s gevat: klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzame landbouw en energietransitie. Met de themavisies schetsen we een duidelijk toekomstbeeld 20 jaar vooruit. De verschillende themavisies zijn zoveel mogelijk gebaseerd op bestaand beleid.
 

Subsidies en Leningen

Informatie over subsidies en leningen op het gebied van duurzaamheid. 

Op dit moment kunt u buiten het energiefonds voor ondernemers en de vastgestelde subsidies voor particulieren geen vergoeding krijgen voor uw duurzame project. Hof van Twente bevordert wel alle duurzame projecten in onze gemeente. Zo proberen we u altijd zoveel mogelijk te helpen. Dit doen we door mee te denken en uw duurzame project zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Voor particuliere woningbezitters zijn er landelijk een aantal regelingen waarvan gebruik kan worden gemaakt. Duurzaam Bouwloket heeft ze allemaal op een rij gezet voor u: https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck. Vink op deze website aan wat voor u van toepassing is om te zien voor welke regeling u in aanmerking komt.
 

Er is geen subsidie voor ondernemers, maar onze gemeente heeft wel een energiefonds. Het energiefonds is een gunstige lening voor ondernemers die willen verduurzamen.

U kunt hier meer lezen over het energiefonds voor ondernemers: https://www.hofvantwente.nl/duurzaamheid/ondernemers-1
 

Ja! In Hof van Twente kunt u wel € 2500,- subsidie krijgen voor het aanschaffen en installeren van milieuvriendelijke oplossingen die ook water opvangen. Denk hier bijvoorbeeld aan een regenton, regenpijpen afkoppelen of een groenblauw dak!

U kunt hier meer lezen over subsidie voor Duurzame projecten: https://www.hofvantwente.nl/duurzaamheid/subsidies-duurzaamheid

Voor particuliere woningbezitters zijn er landelijk een aantal regelingen waarvan gebruik kan worden gemaakt. Duurzaam Bouwloket heeft ze allemaal op een rij gezet voor u: https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck. Vink op deze website aan wat voor u van toepassing is om te zien voor welke regeling u in aanmerking komt.
 

Vooruitgang en Toekomst

Vooruitgang en toekomst duurzaamheid.

De Gemeente is bezig met het opzetten van een Team Duurzaamheid. We willen in  al onze projecten duurzamer werken en duurzame oplossingen toepassen. We werken samen met onze verenigingen, ondernemers en inwoners. Daarnaast zijn wij bezig om te kijken hoe we onze eigen gebouwen kunnen vergroenen en verduurzamen.

Momenteel zijn we bezig met:
-    Het opstellen van gemeentelijk beleid voor windenergie.
-    Het opstarten van een gemeentelijk isolatieprogramma voor particulieren.
-    Het maken van plannen voor het verduurzamen van het Gemeentehuis en de Höfte.
 

We hebben heel veel aardgas in Nederland en in de rest van Europa. Waarom zouden we het niet gebruiken? Toch willen we graag van het aardgas af omdat de verbranding van aardgas zorgt voor veel CO2 uitstoot. Ook willen we minder afhankelijk worden van energie uit het buitenland. Daarom proberen we zo snel als dat kan over te gaan naar meer duurzame vormen van energie, zoals zon en wind.

Sommige bedrijven en huizen kunnen echter niet zonder gas. Daarom zetten we in gemeente Hof van Twente groots in op Groen Gas. Dit is voornamelijk methaangas wat wordt opvangen uit afval, riool en voornamelijk mest van ons vee. Groen gas heeft evenveel uitstoot als aardgas. Het enige verschil is dat we de mest toch al hebben en op deze manier slim kunnen gebruiken. Als we het methaangas van de mest niet zouden opvangen en omzetten in groen gas, komt het ook in de atmosfeer terecht. Het verschil is dus dat we eerst energie uit de mest halen voordat de broeikasgassen in de atmosfeer komen. 
 

Alle kleine beetjes helpen, dat hoort u vast vaker. Het maakt voor de wereld weinig uit of u de kachel wat lager zet, of zonnepanelen op uw dak legt. Maar op de schaal van onze gemeente is uw bijdrage zeker zichtbaar. Daarnaast zult u ook verschil merken op de eigen energierekening. Op internet kunt u lijstjes vinden over hoe u duurzamer kan leven. Wilt u het iets groter aanpakken kunt u overwegen om:
-    Zonnepanelen te installeren
-    Uw huis te isoleren
-    Een warmtepomp te installeren
-    Zuinigere apparaten (koelkast, vriezer, wasmachine, droger) aan te schaffen
-    LED verlichting te installeren

Aanpakken

Aanpakken duurzaamheid.

Energie besparen wordt steeds interessanter. Naast dat het beter is voor het klimaat als u iets minder verbruikt, is het ook beter voor uw portemonnee. U kunt energie besparen op veel verschillende manieren, de meeste vindt u al op deze pagina. Hieronder zetten we de energiebesparingsopties onder elkaar.

Elektriciteit
-    Vervang uw verlichting voor LED lampen
-    Investeer in zuinigere apparaten (koelkast, vriezer, wasmachine, droger)
-    Doe lampen uit waar ze niet aan hoeven
-    Was op een lagere temperatuur
-    Schaf een slimme thermostaat aan

Gas
-    Isoleer uw huis
-    Investeer in een warmtepomp
-    Douche korter 
-    Zet de kachel iets lager
 

Een warmtepomp kan bijna in elke woning geïnstalleerd worden. Het is wel belangrijk dat uw huis goed geïsoleerd is. Alleen dan komt een warmtepomp echt goed tot zijn recht. Ook moet u erom denken dat een warmtepomp zowel binnen als buitenshuis wel wat ruimte inneemt.

Check hier welke warmtepomp het best bij uw huis past: https://www.centraalbeheer.nl/artikelen/warmtepomp-plaatsen-besparing

Voor professioneel onafhankelijk advies over het verduurzamen van uw huis neemt u contact op met Duurzaam Bouwloket of check de website: https://www.duurzaambouwloket.nl/hof-van-twente

Of u zonnepanelen op uw dak kunt installeren hangt vooral af van de helling en de richting van uw dak. Wilt u weten hoeveel u uit de zon kunt halen? Doe de zonnecheck: https://www.duurzaambouwloket.nl/zonnekaart

Isoleren is een belangrijke stap naar een duurzamer huis. Het is goed voor uw portemonnee en tegelijkertijd maakt u de wereld een klein beetje beter. Vanuit de gemeente wordt momenteel een subsidieregeling opgezet voor bewoners die leven in energiearmoede. Energiearmoede betekent huishoudens met een laag inkomen in combinatie met een hoge energierekening of een huis met een slecht energielabel. Waarschijnlijk krijgt u in november 2023 een brief van ons waarin wij precies uitleggen hoe dit werkt en of u aanspraak maakt op de regeling.

Wilt u in de tussentijd al meer weten dan kunt u contact opnemen met ons energieloket: https://www.duurzaambouwloket.nl/zonnekaart