Veelgestelde vragen

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. In Hof van Twente is dit niet anders. 

Wat is de visie van de gemeente?

De wetenschappers zijn het eens: onze huidige ontwikkeling maakt het voor toekomstige generaties wel heel moeilijk om in hun eigen behoefte te voorzien. De fossiele brandstoffen olie, gas en steenkool beschadigen het milieu. De luchtkwaliteit verslechtert, er is sprake van klimaatverandering en de biodiversiteit neemt heel rap af. De gemeente Hof van Twente ziet deze ontwikkelingen ook. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid nu zo goed mogelijk te zorgen voor haar inwoners en ook oog te hebben voor toekomstige generaties. De gemeente voorziet een toekomst waarin schone energiebronnen als wind, water en zon ons energie leveren en dus moeten wij ons als samenleving daarop aanpassen: de energietransitie.

Daarnaast zet de gemeente in op energiebesparing. Immers, wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Hiervoor is veel voorlichting en kunnen zowel ondernemers als inwoners gebruiken maken van maatwerkadvies voor hun situatie.

Wat is de missie van de gemeente?

Om te zorgen dat straks onze kinderen en kleinkinderen ook kunnen genieten van de mooie Hof van Twente, stelde de gemeente zich in 2015 een helder doel: in 2035 zijn we energieneutraal. Dat is onze missie! Dan wekken we evenveel of meer schone energie op dan we verbruiken.

Wat is schone energie?

Als het over energie gaat zijn de meningen nogal verdeeld. Toch zijn we het over het algemeen wel eens dat energie van zon, wind en water behoren tot schone energiebronnen. Biogas/vergisting is de vierde pijler die we zien als schone bron van energie.

Programma Duurzaamheid

Als de visie en missie helder zijn, vraagt het om organisatie deze missie te bereiken. Hof van Twente heeft daarom een programma Duurzaamheid. Eigenlijk is dit niet helemaal een goede naam. Want zoals de definitie van Duurzaamheid laat zien, gaat duurzaamheid over ecologie, economie, verantwoord leven. Het is een containerbegrip. Het programma Duurzaamheid kent maar één doelstelling: in 2035 zijn we energieneutraal. Dan wekken we evenveel of meer schone energie op dan we verbruiken. Dat alles met alles te maken heeft, is duidelijk. Maar het programma Duurzaamheid van Hof van Twente gaat over de energietransitie.

Wat is een programma?

Deze term komt uit de wereld van het projectmanagement. Wanneer meerdere projecten bijdragen aan een zelfde doel, dan is het geheel aan projecten een programma. Onder het programma Duurzaamheid vallen meerdere projecten:

  • Duurzaamheidsprijs
  • HofPower
  • Bedrijfscoach
  • De gemeente als het goede voorbeeld (verduurzaming vastgoed en wagenpark, houding & gedrag)

Al deze projecten dragen bij aan een energieneutraal Hof van Twente in 2035.

Al die projecten zijn mooi, maar hoe weten we nu hoe ver we zijn met energie besparen of opwekken?

Hof van Twente heeft dus een duidelijk doel: energieneutraal in 2035. Dan wekken we net zoveel schone energie op als dat we verbruiken in de gemeente. Om een beeld te hebben van de stand van zaken gebruikt de gemeente als basisbron de Klimaatmonitor.

Duurzaam Bouwloket

De gemeente Hof van Twente werkt samen met Duurzaam Bouwloket. U kunt gratis gebruik maken van hun diensten. U krijgt een persoonlijk advies voor uw woning. Zij kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden en onmogelijkheden. En ze kunnen u wijzen op eventuele subsidies. Zo haalt u maatwerk in huis, bespaart u energie en dus geld. U kunt ook direct contact opnemen voor vragen aangaande de gemeente over

Energiefonds voor ondernemers

Ook daar heeft de gemeente voor gezorgd! Goed nieuws! De gemeente Hof van Twente heeft al een energiefonds. Jouw gemeente wil met het fonds projecten ondersteunen op het gebied van duurzaamheid. Ondersteuning gebeurt in de vorm van een lening van minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000.

Als inwoners horen we graag wat wel of niet kan binnen de gemeente. Daarna kan ik mijn idee indienen

Was het maar zo simpel! Ieder idee is anders. Iedere situatie is anders. Sommige ideeën komen in aanmerking voor subsidie, andere plannen helemaal niet. Sommigen komen in aanmerking voor een subsidie van het rijk (SDE) anderen weer vanuit de provincie. Kortom: plannen rondom opwek of besparing van energie zijn bijna altijd maatwerk. Dien daarom uw idee altijd in. Zo kunnen we kijken welke partijen, subsidies en vergunningen passend zijn bij een idee en of een plan daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Voor info: www.duurzaambouwloket.nl/hof-van-twente

Verbindt de gemeente initiatieven met elkaar? Werkt de gemeente integraal?

Ja, zodra de gemeente weet van een idee, plan of project zal ze, voor zover ze kan, initiatieven aan elkaar verbinden. Het is haar allerbelangrijkste toegevoegde waarde binnen de samenleving van Hof van Twente. Ook daarom horen we graag over uw idee, plan of project. 

We moeten van het aardgas af. Wat betekent dat?

De Nederlandse regering heeft gesteld dat we in 2050 allemaal van het aardgas af zijn. Projectontwikkelaars zijn vanaf 1 januari 2018 niet meer verplicht nieuwe huizen op te leveren met een aansluiting voor aardgas. In Twente hebben we een van de betere aardgasnetwerken. Zonde om al die leidingen niet te gebruiken. Daarom is Hof van Twente een voorstander van biogas. Een ander soort gas, veel schoner en voorlopig nog wel op voorraad. In Hof van Twente krijgen 2.000 huishoudens al schoon biogas. Dat wordt de komende jaren hopelijk meer. Ook worden de mogelijkheden voor waterstof onderzocht.