Aangifte geboorte

De aangifte van geboorte doet u in de gemeente waarin uw kind is geboren. Binnen drie werkdagen na de geboorte van uw kindje moet u geboorteaangifte doen. 

Wanneer u online niet binnen 3 werkdagen een afspraak kunt maken voor geboorteaangifte, bel dan naar 0547 – 85 85 85.  

Binnen drie werkdagen na de geboorte van uw kindje moet u geboorteaangifte doen. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn. Als de termijn van geboorteaangifte afloopt op een zaterdag, zondag of een erkende feestdag, kan de aangifte ook plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag. Van de geboorteaangifte wordt een akte opgemaakt die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Voor de aangifte kunt u online een afspraak maken.

U bent bevoegd tot aangifte van een geboorte wanneer:

 • U de moeder uit wie het kind is geboren bent.

U bent verplicht tot aangifte van een geboorte wanneer:

 • u de vader of de moeder uit wie het kind niet is geboren bent
 • u bij de geboorte aanwezig bent geweest
 • het kind in uw woning is geboren
 • u het hoofd of een gemachtigde bent van de inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden.

Een geboorteaangifte regelt  u door een afspraak te maken met de Publieksbalie. Deze afspraak kunt u online maken of telefonisch via 0547 - 85 85 85.

 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • een afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend;
 • wanneer u als vrouw bent gehuwd met, of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder waaruit het kind geboren is: een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting;
 • als u een trouwboekje of partnerschapsboekje heeft, kunt u uw kind daarin laten vermelden. Dit mag, maar dit is niet verplicht.

De geboorteaangifte is kosteloos.

U kunt voor uw kind de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader kiezen. Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind als dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren de achternaam van beide ouders geven. Er is vanaf 1 januari 2024 ook een overgangsregeling voor kinderen die op (of na) 1 januari 2016 zijn geboren. Als u uw kind eerst moet erkennen, maakt u de naamskeuze tijdens de erkenning. U en uw partner moeten dan samen naar de burgerlijke stand. Naamskeuze kan ook bij adoptie en bij de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap. Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl.

Keuze van de achternaam kan alleen bij het eerste kind

Heeft u een keuze gemaakt voor de achternaam van uw eerste kind? Dan geldt de gekozen achternaam ook voor alle volgende kinderen.

Kosten

Aan het opmaken van akte van naamskeuze en het toevoegen van de latere vermelding aan de geboorteakte(n) zijn kosten verbonden.

 • Voor het oudste kind van twee ouders                € 75,00
 • Voor elk volgend kind van diezelfde ouders        € 50,00

Afspraak maken

Wilt u de geslachtsnaam van uw kind wijzigen? 
U moet dan samen naar het gemeentehuis komen. Dit kan niet door 1 ouder en ook niet schriftelijk. Neem hiervoor contact op met een medewerker van het team Burgerzaken, telefoonnummer 0547 – 85 85 85.