Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Als u in het buitenland wilt trouwen, dan bestaat de mogelijkheid dat u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig heeft. Dit is een internationaal document waarin staat dat u niet getrouwd bent en bevoegd bent om met elkaar te trouwen. Deze verklaring is een half jaar geldig en vraagt u aan bij de gemeente waarin u staat ingeschreven.

  • Legitimatiebewijs van u en uw partner
  • Een recent afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
  • Bent u eerder getrouwd geweest? Dan heeft u een bewijs nodig dat u niet meer getrouwd bent (bijvoorbeeld een echtscheidingsakte of overlijdensakte).
  • Bent u verhuisd naar het buitenland of woont een van u in het buitenland, dan heeft u ook een recent afgegeven verklaring van adres, nationaliteit en burgerlijke staat nodig.

Documenten uit het buitenland die niet in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal zijn opgesteld, moeten zijn vertaald in het Nederlands. De vertaling moet geschieden door een beëdigd vertaler in Nederland. Het kan zijn dat buitenlandse documenten een legalisatie moeten hebben. Raadpleeg hiervoor de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Indien u twijfelt over de geldigheid van de documenten die u moet inleveren, kunt u contact opnemen met de gemeente. Zo voorkomt u dat wij uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen.

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost: € 29,00

Voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer: 0547-858585.

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kunt u aanvragen bij:

  • De ambtenaar van de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats in Nederland (wanneer u bent uitgeschreven naar het buitenland)
  • De Nederlandse consul van het land waar u wilt gaan trouwen (wanneer u nooit ingeschreven bent geweest in Nederland).