Geslaagde inspiratieavond over collectieve woonvormen

Op dinsdag 31 oktober was de inspiratieavond bij het gemeentehuis over collectieve woonvormen. Met 80 aanwezigen was het maximale aantal bereikt. Er is veel behoefte in de Hof aan informatie over dit onderwerp. De avond begon met enkele presentaties over verschillende collectieve woonvormen en het concept ‘Noabershof’. Hierna gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek waarbij veel informatie is genoteerd voor de vervolgstappen. De avond is afgesloten met het invullen van een enquête door de aanwezige personen.

Het idee voor een inspiratieavond voor inwoners is op meerdere momenten voorgesteld. Bij eerdere bijeenkomsten over het thema wonen en bijeenkomsten over de omgevingsvisie in het voorjaar van 2023. Met de bedoeling om behoeften en ervaringen te verzamelen en mee te nemen in het vervolgtraject. De besproken punten gingen over de woonbehoefte nu en in de toekomst, welke collectieve woonvormen aanspreken en wat de grootste belemmering is voor het realiseren van een woonvorm. Voorbeelden van collectieve woonvormen zijn bijvoorbeeld: splitsen van een woning, tiny houses, hofjes, etc.

Veel interesse in concept Noabershof

Er was veel interesse voor het concept ‘Noabershof’, een vorm van samenleven van jong tot oud als goede buren. Dit concept is in Rijssen al uitgewerkt waarbij bewoners al wonen in ‘hun Hof’. Uit de enquêtes bleek dat 75% geïnteresseerd is in dit onderwerp en geïnformeerd wil blijven in de toekomst.

Wat is nodig om een collectieve woonvorm te realiseren

Een gezamenlijke particuliere woonvorm bedenken vergt tijd, geld en geeft onzekerheden. Welke locaties zijn er in onze gemeente, welke zaken moeten geregeld worden en wie neemt wanneer het initiatief. Op de vraag ‘ik ben persoonlijk geïnteresseerd in een collectieve woonvorm’ heeft bijna 80% Ja geantwoord. De gemeente wil de helpende hand bieden om goede initiatieven te ondersteunen. Deze avond was een eerste stap om inwoners te betrekken en duidelijk te maken welke vervolgstappen nodig zijn.

Kans voor jongeren

Bij de inspiratieavond waren maar enkele personen jonger dan 40 jaar. Dit is heel jammer volgens wethouder Hannie Rohaan “collectieve woonvormen zijn juist voor jongeren zeer interessant. Het is juist nu mogelijk om mee te denken over hoe je later wilt leven. Bijvoorbeeld kunnen samenwonen met goede vrienden of generaties binnen families in een ‘Noabershof’ of bijvoorbeeld door het ombouwen van een bestaand pand in meerdere wooneenheden.” Om beter met jongeren in gesprek te komen start de gemeente de komende tijd initiatieven op.

Inschrijven op kavelwachtlijst noodzakelijk

Tijdens de inspiratieavond bleek dat niet altijd duidelijk was dat men eerst ingeschreven moet staan op de kavelwachtlijst voor een nieuw te bouwen woning. Als u ingeschreven staat op de kavelwachtlijst komt u in aanmerking voor een bouwkavel. Inschrijven kan via hofvantwente.nl/bouwkavels.

Contactinformatie

Wilt u meer weten over collectieve woonvormen? Neem dan contact op met René Sueters 
van afdeling Ruimte & Economie via r.sueters@hofvantwente.nl.