Samen spelen op nieuwe speeltoestellen in Markelo

Afgelopen week zijn er speeltoestellen geplaatst op het grasveld aan de Koekoekslaan en de Jacob Ooststraat in Markelo. Dit is het grasveld naast de voormalige basisschool, waarin momenteel asielzoekers worden opgevangen. In een overleg met de omwonenden kwam de vraag naar voren of er speeltoestellen konden komen op dit grasveld. In de wijk en in de opvanglocatie wonen veel kinderen die daar mooi samen kunnen spelen. De Wijkbeheerder van de gemeente heeft in overleg met de betrokkenen bedacht welke speeltoestellen er moesten komen. Vorige week zijn de toestellen geplaatst. Er wordt al goed gebruik van gemaakt!