Starthandeling vergroening Herman Heijermansplein in Goor

Het gemeentebestuur van Hof van Twente zet zich in voor een duurzame en groene leefomgeving. Als onderdeel van deze visie voerden wethouders Hannie Rohaan en Harry Scholten de starthandeling uit voor de vergroening van het Herman Heijermansplein in de wijk Tuindorp. Op donderdag 21 december om 13:00 uur haalden wethouders Scholten en Rohaan de eerste steen uit het plein en werden de lichtjes in de geplaatste kerstboom ontstoken.

Deze symbolische daad markeert het begin van de vergroening van het plein. Omwonenden werden uitgenodigd om dit bijzondere moment bij te wonen en getuige te zijn van deze aftrap. Circa twee jaar geleden hebben zij hun wensen bij het gemeentebestuur kenbaar gemaakt. Zij verlangden naar meer groen op het plein en vroegen de gemeente om hier actie in te ondernemen.

“Het doel is om van het plein een plek te maken waar iedereen zich prettig voelt. Door meer groen toe te voegen, wordt de leefbaarheid en de uitstraling van de wijk verbeterd. Het vergroenen van het plein is het eerste project van een reeks. De komende jaren gaan we de openbare ruimtes opknappen in de wijk Tuindorp in Goor, aldus wethouder Hannie Rohaan.”

Start werkzaamheden in januari 2024

Met de herinrichting van het Herman Heijermansplein wordt een mooie stap gezet in de vergroening van openbare ruimtes. We hopen dat dit project als voorbeeld mag dienen voor andere wijken en gemeenten om ook groene projecten in woonwijken te starten. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind februari 2024 grotendeels afgerond. Krijgen we echter strenge vorst, dan kunnen de werkzaamheden niet meteen plaatsvinden. De werkzaamheden worden dan wat opgeschoven.

Straatverlichting steegjes wijk Tuindorp

“Naast de renovatie van het plein en de groenvoorzieningen, worden aankomende maand de steegjes in Tuindorp voorzien van verlichting. Met deze vernieuwing krijgt de wijk Tuindorp niet alleen een frisse uitstraling, maar wordt ook de veiligheid vergroot, aldus Rohaan.”