Aankondiging militaire oefeningen 15 t/m 18 januari 2024

De militaire oefening vindt plaats in het gebied tussen Arnhem, Apeldoorn, Hengelo en Groenlo, in de provincies Gelderland en Overijssel. Ook Hof van Twente valt binnen het oefengebied. Er wordt gebruikgemaakt van meerdere voertuigen.

De militairen zijn bewapend, maar er wordt geen gebruikgemaakt van munitie of oefenmunitie. De oefenende eenheid zal in principe alleen gebruikmaken van openbare wegen, paden en terreinen. Indien dit niet het geval is, zal vooraf toestemming worden gevraagd aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein.

Schaderegeling

Indien er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade ontstaat door de oefening, kunt u dit melden onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens, zoals: eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade, aan:

Ministerie van Defensie
CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 088 - 9561951
E-mail: Jdvclaims@mindef.nl