Bewoners Posthuisstraat en deel van de Blauwververij in Goor krijgen uitnodiging van Projectbureau BAS

Gemeente Hof van Twente hecht veel waarde aan een schone en veilige leefomgeving. Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) heeft daarom in opdracht van gemeente Hof van Twente gekeken welke straten en wijken een verhoogde kans hebben op asbest in de bodem. Bijvoorbeeld doordat woningen zijn gebouwd in een periode waarin asbest werd toegepast of omdat er eerder asbest in de bodem is aangetroffen. Bewoners van deze wijken kunnen kosteloos een bodemonderzoek laten uitvoeren. Om dit onder de aandacht te brengen, krijgen bewoners van deze wijken persoonlijk een brief van Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS). 

Binnenkort ontvangen de bewoners van de Posthuisstraat en een deel van de Blauwververij in Goor een uitnodiging om kosteloos mee te doen met het bodemonderzoek van de tuin. De onderzoeken staan gepland in dit voorjaar. Vooraf kunnen bewoners zich laten informeren tijdens een informatiebijeenkomst, waarvoor zij worden uitgenodigd.