Goor op Stoom - Het Stoombad & Parkrand-Zuid onherroepelijk

Een nieuwe fase breekt aan nu de bestemmingsplannen van de deelgebieden het Stoombad en Parkrand-Zuid onherroepelijk zijn. De procedures van deze bestemmingsplannen zijn hiermee afgerond. Het is vanaf nu mogelijk om vooruit te blikken op de toekomstige woningbouw op het TSB-terrein.

Voordat het zover is wordt het gebied eerst bouwrijp gemaakt. Het Stoombad is als eerste aan de beurt. Vanaf deze fase vinden er werkzaamheden plaats: daar waar nodig worden bomen en/of struiken verwijderd. Ook worden de benodigde nutsvoorzieningen, zoals water, elektra en riolering aangebracht. Dit om het gebied klaar te maken voor de bouw van de eerste woningen.

De planning

De komende tijd worden schetsen voor de inrichting van de openbare ruimte gemaakt voor het Stoombad en Parkrand-Zuid. Nadat de voorlopige ontwerpen klaar zijn worden deze ter inzage gelegd en gepresenteerd aan omwonenden en andere belangstellenden. Zij kunnen dan reageren en eventuele zorgen of wensen delen. Nadat de ingekomen reacties zijn beantwoord wordt een definitief ontwerp opgesteld. Op basis van het definitieve ontwerp is de planning om na de bouwvak te starten met de aanbesteding van de werkzaamheden. Het streven is om deelgebied het Stoombad in de eerste helft van 2025 bouwrijp op te leveren. 

Kaveluitgifte

Het gebied bevat zowel projectmatige woningbouw als de uitgifte van kavels. Uitgifte van kavels vindt plaats nadat het perceel van het Stoombad bouwrijp is. De personen die zich hebben ingeschreven voor de gemeentelijke kavelinschrijflijst krijgen hierover een bericht. Het plan biedt ruimte voor rijwoningen, tweekappers en een enkele vrijstaande woning. Wanneer de ontwikkeling van Parkrand-Zuid begint hangt onder meer af van de snelheid van de kaveluitgifte bij het Stoombad. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Op Stoom gaat u naar www.gooropstoom.nl of belt u met projectmanager Koen Klieverik via 0547 - 85 85 85.