Democracity: een stad gebouwd door kinderen

Op woensdag 27 maart vond het Democracity spel plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Hof van Twente. De leerlingen uit groep 7 van basisschool Heeckeren in Goor kregen de kans om een eigen (fictieve) stad te bouwen. Onder begeleiding van ProDemos werden de leerlingen meegenomen in de wereld van bestuur en politiek.

Door de voorstellen van de leerlingen, discussies en besluiten krijgt Democracity steeds meer vorm in het midden van de raadzaal. Alle onderdelen van een stad kwamen aan bod. Van wegen tot aan huizen, zorginstellingen en recreatie. Alles was in modelvorm aanwezig.

Politieke processen

Tijdens het spel maken de leerlingen kennis met de werking van het college, de gemeente en de gemeenteraad. Wethouder Hannie Rohaan opende de ochtend en gaf uitleg over de rol en taken van het bestuur. De kinderen waren zeer betrokken en stelden goede vragen, zoals: "Wat gebeurt er als er evenveel voor- als tegenstemmen zijn?" Een van de leerlingen antwoordde: "Dan doen we gewoon steen-papier-schaar!"

Leerzaam

Om ervoor te zorgen dat het spel zo realistisch mogelijk verloopt, bestaat de gemeenteraad uit een oneven aantal leden. Op die manier wordt voorkomen dat er een gelijk aantal voor- en tegenstemmen kan ontstaan. “De leerlingen ervaren door het spel te spelen hoe de politiek werkt, hoe je besluiten neemt, waar allemaal aan moet worden gedacht en hoe belangrijk het is om samen te werken”, aldus wethouder Rohaan. 

Net als echte raadsleden konden de leerlingen gebruikmaken van de voorzitter en microfoons om hun mening naar voren te brengen. We laten zien dat hun stem belangrijk is. Na het spel Democracity konden ze vragen stellen aan een ervaren raadslid, Marianne Hutten. Een van de leerlingen vroeg: welke opleiding moet je volgen om raadslid te worden? “Je hoeft er geen opleiding voor te volgen, je leert het door te doen”, aldus gemeenteraadslid Hutten.