Herinrichten Mulderskamp Goor

De gemeente Hof van Twente heeft werkzaamheden gepland in de woonstraat van de Mulderskamp in Goor. Samen met inwoners denken we na over een herinrichting en het toekomst- en klimaatbestendig maken van de straat.

Door de bodemsanering in de wijk het Gijmink is de straat van de Mulderskamp veelvuldig gebruikt als aan- en afvoerroute van grond en zand. Hierdoor zijn schades aan de straat ontstaan. De gemeente wil deze schades herstellen.

Herinrichten straat

Tegelijk met het herstellen van de schades, voert de gemeente rioolwerkzaamheden uit. Daar waar nog bodemvervuiling onder de straat zit, ruimen we dat meteen op. Door de jaren heen zijn meerdere meldingen bij de gemeente binnengekomen van grondwateroverlast in de Mulderskamp. Zo nu en dan is er ook overlast door hevige regenval. In deze wijk ligt een rioolstelsel dat bijna aan vervanging toe is. Om de overlast van grondwater en water op straat bij hevige regenval te verminderen, legt de gemeente een nieuw rioolstelsel aan. Daarnaast wordt, daar waar het kan, het regenwater van de woningen afgekoppeld. Hierdoor wordt het riool minder belast waardoor deze bij hevige regenbuien meer water af kan voeren. 

Klimaatbestendig maken

Hevige regenbuien komen vaker voor. Daarom willen we de Mulderskamp ook klimaatbestendig maken. Naast het aanleggen van een gescheiden riolering proberen we regenwater op te vangen op een natuurlijke plek in de vorm van een wadi of plantvakken waar water in kan stromen. Ook denken we aan mogelijkheden om ‘groene’ parkeerplaatsen aan te leggen in de wijk.

Planning

In de komende maanden gaat de gemeente met bewoners uit de Mulderskamp in gesprek om onder begeleiding van een civieltechnisch bureau te komen tot een ontwerp. In maximaal drie bijeenkomsten komt de gemeente samen met bewoners tot uitgangspunten voor een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp leggen we vervolgens voor aan alle bewoners in de Mulderskamp waarop zij een reactie kunnen geven op een informatieavond. De voorlopige planning is dat de werkzaamheden in de 1e helft van 2025 van start gaan.