Bewoners van enkele straten in Diepenheim krijgen uitnodiging voor bodemonderzoek.

Gemeente Hof van Twente hecht veel waarde aan een schone en veilige leefomgeving. Daarom heeft Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) in opdracht van de gemeente gekeken in welke straten en wijken er een verhoogde kans is op asbest in de bodem. Bewoners van deze wijken kunnen kosteloos een bodemonderzoek laten uitvoeren. Om dit onder de aandacht te brengen, krijgen deze bewoners een brief van Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS). 

Binnenkort ontvangen de bewoners van een deel van Lindelaan, Ruimersdijk, H.W. Bentinckstraat, dr. C.A.J. Quantstraat en Graaf H. van Dalestraat in Diepenheim een uitnodiging om kosteloos mee te doen met het bodemonderzoek van de tuin. Zij krijgen deze uitnodiging omdat er in de omgeving eerder asbest in de bodem is aangetroffen. 
De onderzoeken staan deze zomer gepland. Vooraf kunnen bewoners van deze straten zich laten informeren tijdens een informatiebijeenkomst. Hiervoor ontvangen zij binnenkort een uitnodiging. De bewoners van de overige straten in de buurt krijgen op een later moment een uitnodiging van het projectbureau. Meer informatie over Projectbureau BAS vindt u op de website www.bodemasbestsanering.nl.