Militaire oefeningen van 27 mei tot en met 7 juni 2024

De Koninklijke Landmacht oefent van 27 mei tot en met 7 juni in provincies Overijssel en Gelderland. Ze zullen in en rondom gemeente Hof van Twente ook oefeningen houden. Zo’n 18 militairen van Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre nemen hieraan deel. Ze zullen zich per voertuig en te voet verplaatsen. In het weekend wordt er niet geoefend.

Een onderdeel van de oefening bestaat uit het in de gaten houden van verkeersknooppunten, overgangen en bruggen. Tijdens de oefeningen worden verschillende militaire voertuigen ingezet en wordt er gebruikt gemaakt van bestaande wegen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Schaderegeling

Als er door de oefening schade is ontstaan, kunt u dit onder vermelding van de gegevens van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade melden aan: 
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims 
Postbus 90004 - 3509 AA Utrecht 
Telefoonnummer 088 – 95 61 951 
E-mailadres Jdvclaims@mindef.nl