Milieupas

De gemeente Hof van Twente heeft één milieupas waarmee diverse afvalzaken geregeld kunnen worden. Met deze milieupas kunt u de volgende zaken regelen: 

  • Toegang krijgen tot het milieupark Hof van Twente. 
  • Raadplegen hoe vaak de container aan de straat heeft gestaan c.q. de verzamelcontainer is ontgrendeld. Dit kunt u doen via www.twentemilieu.nl/inloggendiftar.
  • Indien u uw afval via een ondergrondse verzamelcontainer wilt afvoeren, dan kunt u deze container met de milieupas ontgrendelen. Let op: wilt u op deze manier uw afval afvoeren, dan dient u dit vooraf door te geven. 

Milieupas

De kosten van het aanvragen van een milieupas bedragen € 10,-.

U kunt gratis een nieuwe milieupas aanvragen:

  • Binnen twee maanden na verhuizing naar of binnen Hof van Twente
  • Indien uw milieupas defect is kunt u gratis een nieuwe milieupas toegestuurd krijgen als u de defecte pas inlevert bij de gemeente of opstuurt naar: Gemeente Hof van Twente, cluster belastingen, postbus 54, 7470 AB Goor. Zou u hierbij uw naam, adres en woonplaats willen vermelden zodat wij uw oude pas kunnen blokkeren. Indien u uw pas inlevert of opstuurt hoeft u het aanvraagformulier milieupas niet in te vullen, een nieuwe pas wordt u zo spoedig mogelijk toegezonden.
  • Indien uw oude milieupas gestolen is en u een melding hiervan aan de politie kunt overleggen.

Uitzondering

Voor panden waarvoor de gemeente geen verplichting heeft om afvalstoffen op te halen en/of waarvoor geen afvalstoffenheffing in rekening wordt gebracht bestaat geen recht op een milieupas.

Een milieupas vraagt u met een DigiD inlogcode online aan via het digitale aanvraagformulier.