Afvalinzameling

De gemeente Hof van Twente werkt volgens Diftar, gedifferentieerde tarieven, waarbij per huishouden wordt geregistreerd hoeveel afval wordt aangeboden. Hoe meer afval u aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. De afvalstoffenheffing wordt opgebouwd uit twee delen: een vast deel en een variabel deel. De variabele kosten worden bepaald door het aantal keren dat u restafval aanbiedt; dus hoe vaak u uw grijze container aan de straat zet of een vuilniszak naar de ondergrondse restafvalcontainer brengt. 

De gemeente Hof van Twente wil afval beter hergebruiken, want veel afval (zoals bijvoorbeeld gft, papier, textiel of verpakkingen) dient als grondstof voor nieuwe producten. 

Zie op onderstaande afbeelding wat dit voor u betekent: 

U heeft spullen die u niet meer kunt gebruiken, maar waar een ander nog heel blij mee kan zijn. Dan zijn er verschillende mogelijkheden :

Weggeven

Op websites zoals Marktplaats en Facebook (zgn. Weggeefhoek) kunt u de herbruikbare spullen aanbieden.

Kringloop

U kunt uw spullen en kleding ook naar een kringloopwinkel brengen.

Laten ophalen kan soms ook.

Kringloopwinkels :

Kringloop Outlet
Pastoriestraat 2
7471CS Goor

0547 - 745 210

www.kringloopoutlethvt.nl

Kringloopwinkel Kiekeboe
Bunschotenstraat 14
7471CZ Goor

0547 - 820 330

www.kiekeboe.shop

Krnglp 2.0
Deldensestraat 7
7471KT Goor

0547 - 272 142

Kleding

Kleding kunt u ook naar een textielcontainer brengen.

Onderhoud en reparatie

Geef producten een tweede kans door onderhoud en reparatie, dat is goedkoper dan vervangen. Op www.iedereendoetwat.nl staan diverse tips voor het hergebruik van producten.

Huishoudens in Hof van Twente waar sprake is van een chronische ziekte met veel onvermijdbaar medisch afval, kunnen bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. Voor meer informatie zie de pagina tegemoetkoming medisch afval

Wanneer u recht heeft op vergoeding dan loopt deze door in het volgende kalenderjaar, tenzij er iets aan de situatie verandert. In dat geval moet u een nieuwe aanvraag doen.

De milieupas is noodzakelijk om diverse afvalzaken te regelen, zoals het openen van de ondergrondse container of inzien hoe vaak u de container aan de weg heeft gezet. Daarnaast krijgt u met de milieupas ook toegang tot Milieupark Bruins en Kwast.

Hof van Twente wil meewerken aan de landelijke doelstelling om een afvalscheidingspercentage van  75% te bereiken in 2020. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft dit sinds eind 2014 voorgeschreven. Dit komt neer op maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar vanaf 2020.