Asbest

Inwoners van Hof van Twente kunnen asbestafval tot 0,50 m3 gratis afgeven bij het milieupark (afvalbrengpunt) bij Bruins & Kwast aan de Mossendamsdwarsweg. Het afval moet dubbel verpakt worden in doorzichtig, niet gekleurd plastic.

U kunt alleen huishoudelijk hechtgebonden asbestafval aanbieden. Asbesthoudende grond wordt niet ingenomen op het afvalbrengpunt. Ook niet-hechtgebonden materialen zoals asbestkoorden of asbestdekens mogen niet ingeleverd worden.

Meer informatie