Snoeihout verbranden (afval)

Het verbranden van gerooid en gesnoeid hout is niet toegestaan. De gemeente kan u ontheffing verlenen voor het verbranden van gerooid en gesnoeid hout afkomstig van landschapsonderhoud en door ziekte aangetast hout. Onder evenementen organiseren vindt u informatie over paasvuren en kampvuren.

De gemeente stimuleert het versnipperen en composteren van snoeihout. Veel mensen hebben de gewoonte om groenafval te verbranden. De gemeente ziet dat liever niet omdat er betere alternatieven zijn om van het afval af te komen. Afval versnipperen of composteren is bijvoorbeeld niet belastend voor het milieu en geeft geen brandgevaar. Tot 2 m3 groenafval kunt u gratis afgeven bij het milieupark Bruins en Kwast (Hof van Twente) in Goor.

De gemeente kan ontheffing verlenen van het stookverbod voor gerooid gesnoeid hout dat vrijkomt bij het landschapsonderhoud. Een brandstapel mag maximaal 30 m3 groot zijn (ook maximaal 30 m3 per jaar) en het gerooid en gesnoeid hout moet afkomstig zijn van het eigen perceel.

De ontheffing voor het verbranden van gerooid- en gesnoeid hout is alleen in het stookseizoen (van 1 november tot 1 juni) geldig. Aan een ontheffing zijn voorschriften verbonden. De voorschriften zijn voor de veiligheid van de omgeving en de bescherming van het milieu. De gemeente en de politie controleren op de goede naleving van de voorschriften.

U vraagt een ontheffing voor het verbranden van gerooid hout, snoeihout, door ziekte aangetast hout online aan via het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u per post versturen naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.