Tegemoetkoming medisch afval

Huishoudens met veel medisch afval kunnen bij de gemeente een financiële tegemoetkoming aanvragen. Medisch afval is bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.

Heeft u veel medisch afval? Vraag dan een tegemoetkoming aan.

De eerste paar keren dat u een container aan de weg zet of een vuilniszak in de ondergrondse container doet, betaalt u zelf (eigen risico). Dit is namelijk het gemiddelde aantal voor een inwoner zonder medisch afval. Voor de daarop volgende keren kunt u een tegemoetkoming aanvragen.

De maximale vergoeding is € 286,40 (2023). Het aantal keren dat u afval aan straat heeft gezet of in de ondergrondse container heeft gedaan, kunt u zien in de App van Twente Milieu.

Tegemoetkoming 2023 en verder

Het eigen risico voor het aanbieden van restafval is in 2023 € 36. De tegemoetkoming is maximaal € 286,40. De tegemoetkoming wordt verrekend met de gemeentelijke belasting. De eerste keer is dit te zien op de belastingaanslag van het volgende jaar. 

Tegemoetkoming medisch afval aanvragen

Heeft u veel medisch afval? Neemt u vooral contact op met de gemeente zodat we een passende oplossing voor uw situatie kunnen vinden.

U heeft recht op een vergoeding als u: 

  • veel onvermijdbaar medisch afval heeft, zoals; incontinentie-, stoma- en dialysemateriaal; 
  • kunt aantonen dat u veel onvermijdbaar medisch afval heeft

U kunt op deze pagina een tegemoetkoming aanvragen. U hoeft nog geen bewijsstukken mee te sturen. Bewaar de bewijsstukken wel, want op verzoek van de gemeente moet u die kunnen overleggen. Dit kan zijn:

  • een medische verklaring
  • een factuur van de apotheek/ziektekostenverzekeraar waaruit blijkt dat hulpmiddelen worden afgenomen die leiden tot extra afval

U kunt met uw DigiD inlogcode de tegemoetkoming afvalstoffenheffing voor medisch afval aanvragen via het digitale formulier

U kunt ook contact opnemen met de gemeente. Wij sturen dan een formulier naar u op.