Tegemoetkoming medisch afval

Huishoudens met veel medisch afval kunnen bij de gemeente een financiële tegemoetkoming aanvragen.  

Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. Heeft u veel medisch afval? Vraag dan een tegemoetkoming aan. 

Wanneer u recht heeft op vergoeding dan loopt deze door in het volgende kalenderjaar, tenzij er iets aan de situatie verandert. In dat geval moet u een nieuwe aanvraag doen.

Inwoners met veel onvermijdbaar medisch afval zetten de grijze container vaker aan de straat. Hierdoor betalen ze door de invoering van diftar meer afvalstoffenheffing. Dit is niet rechtvaardig en daarom is het mogelijk om hiervoor een tegemoetkoming aan te vragen. 

De eerste aanbiedingen van de container of de vuilniszakken aan de ondergrondse container moeten gewoon betaald worden. Dit is namelijk een gemiddeld aantal aanbiedingen die een inwoner zonder medisch afval ook doet. Op een volgende aantal aanbiedingen kan een tegemoetkoming aangevraagd worden. Wordt er nog meer aangeboden dan worden deze aanbiedingen niet vergoed. Het aantal aanbiedingen dat gedaan is kunt u zien in de App van Twente Milieu.

 Betaalde ledigingen  *1)Tegemoetkoming  *2)Betaalde ledigingen 2  *3)
30 liter ondergrondse container1-2829-182183 en verder
140 liter minicontainer1-56-2627 en verder
240 liter minicontainer1-67-2627 en verder 

*1): Betaalde ledigingen: dit is het aantal ledigingen dat onder het gemiddelde aantal ledigingen / aanbiedingen ligt.
*2): Tegemoetkoming: de ledigingen / aanbiedingen waarvoor de tegemoetkoming geldt.
*3): Betaalde ledigingen 2: boven de maximumvergoeding zijn het aantal keren dat u de container leeg laat halen of afval in een ondergrondse afval container werpt, weer betaald.

U heeft recht op een vergoeding als u: 

  • veel onvermijdbaar medisch afval heeft, zoals; incontinentie-, stoma- en dialysemateriaal; 
  • kunt aantonen dat u veel onvermijdbaar medisch afval heeft

U kunt op deze pagina een tegemoetkoming aanvragen. U hoeft nog geen bewijsstukken mee te sturen. Bewaar de bewijsstukken wel, want op verzoek van de gemeente moet u die kunnen overleggen. Dit kan zijn:

  • een medische verklaring
  • een factuur van de apotheek/ziektekostenverzekeraar waaruit blijkt dat hulpmiddelen worden afgenomen die leiden tot extra afval

U kunt met uw DigiD inlogcode de tegemoetkoming afvalstoffenheffing voor medisch afval aanvragen via het digitale formulier

Indien u niet de mogelijkheid heeft om de tegemoetkoming digitaal aan te vragen, kunt u contact opnemen met de gemeente. Wij sturen dan een formulier naar u op. 

Bij een aanvraag die voor 1 oktober van het lopende jaar wordt gedaan, vindt de compensatie plaats bij de belastingaanslag over dat jaar. Als een aanvraag ná 1 oktober wordt gedaan, dan kan dit niet gegarandeerd worden.