Afwijkend Afval

Rond de feestdagen onstaat er afval dat niet zomaar weggegooid kan worden. Voor dit afval heeft Twente Milieu een afvalwijzer uitgebracht. De afvalwijzer laat zien in welke prullenbak of container dit afval weggegooid mag worden. Raadpleeg de afvalwijzer bij het weggooien van dit afwijkend afval. 

Meer informatie