Gevonden en verloren voorwerpen melden

Een gevonden voorwerp of fiets moet u weer bij de eigenaar terug brengen. Weet u wie dit is, dan kunt u dat zelf regelen. Weet u niet wie de eigenaar is, dan kunt u zich bij de gemeente, waar u het voorwerp of de fiets gevonden heeft, melden. De gemeente registreert uw melding in de lijst van gevonden voorwerpen.

Sleutels lijken op elkaar en worden niet geregistreerd. Voorwerpen met een waarde van minder dan € 450,-- worden drie maanden bewaard. Voorwerpen die meer waard zijn worden een jaar bewaard. Indien u na afloop van deze termijn eigenaar wilt worden kunt u dat bij de melding doorgeven.

Als u een gevonden voorwerp zelf wilt bewaren moet u het ook onderhouden zodat het in dezelfde staat blijft. Als de rechtmatige eigenaar zich meldt, dan is hij verplicht eventuele onderhoudskosten en kosten voor de opsporing van de eigenaar binnen een maand te vergoeden.

Heeft u een voorwerp verloren?

Heeft u een voorwerp of fiets verloren, dan kunt u hiervan een melding doen bij de gemeente waar u het voorwerp of de fiets verloren heeft. 

Sleutels lijken op elkaar en worden niet geregistreerd. Als een voorwerp of de fiets wordt gevonden dat overeenkomt met de beschrijving van uw verloren voorwerp of fiets, dan wordt u door de gemeente uitgenodigd het voorwerp of de fiets te komen bekijken. Komt u dan met uw legitimatiebewijs naar het gemeentehuis in Goor. Gemiddeld 2 x per jaar wordt er door de gemeente Hof van Twente een fietskijkdag georganiseerd. Houdt u hiervoor het Hofweekblad en de website in de gaten. 

Verloren identiteitsbewijs of paspoort?

Bent u uw identiteitsbewijs of paspoort verloren? U hoeft geen aangifte te doen bij de politie. Ook niet als uw paspoort of identiteitskaart is gestolen. U moet wel een verklaring van vermissing afleggen bij uw gemeente. Dit is nodig om misbruik van uw oude reisdocument tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw reisdocument.

Kijk voor meer informatie op de pagina: vermissing reisdocument.

Paspoort of identiteitskaart gevonden door iemand anders?

Heeft iemand uw paspoort of identiteitskaart als gevonden voorwerp bij de gemeente ingeleverd? Dan wordt het paspoort of de identiteitskaart vernietigd en krijgt u deze niet terug. Ook als u de vermissing nog niet heeft gemeld bij de gemeente. U moet dan een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Melden

Een melding voor een gevonden of verloren voorwerp kunt u online doen via het aangifteformulier gevonden voorwerp of het aangifteformulier verloren voorwerp

Uw melding kunt u ook telefonisch doorgeven via 0547 - 85 85 85.

Gevonden en verloren honden of katten melden

Hebt u een hond of kat gevonden, dan kunt u dat melden bij de gemeente. De gemeente heeft afspraken gemaakt met een dierenasiel over de opvang van het dier en geeft opdracht aan het asiel om het dier op te halen. De kosten zijn dan voor de gemeente. 

Let op: als u zelf een asiel of dierenambulance inschakelt moet u zelf de kosten daarvan betalen. 

Telefoonnummers melding gevonden huisdier

Hebt u een huisdier gevonden? Dan kunt u de gemeente tijdens kantooruren bellen via telefoonnummer 0547 – 85 85 85. Buiten kantooruren is de piketdienst van de gemeente bereikbaar via telefoonnummer 06 -11 30 88 27. 

De openingstijden van het gemeentehuis kunt u op deze pagina zien.

Kostenloze registratie gevonden en verloren huisdieren

U kunt het dier ook laten registreren bij de Stichting Amivedi, een landelijke vrijwilligersorganisatie. Deze stichting zorgt voor een kostenloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Kijk voor meer informatie op de website: www.amivedi.nl.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/gevonden-en-verloren-voorwerpen-melden.html