Vogelrijk Hof van Twente: bescherm de gierzwaluw

Vogels, dieren en planten vinden in onze gemeente, Hof van Twente, een belangrijke leefomgeving. Om de biodiversiteit te bevorderen, is het essentieel om groene wijken en buurten te hebben, aangezien kale grasvelden weinig vogels aantrekken. In het kader van het initiatief "Kleur Rijk Leven" werkt de gemeente aan het beschermen van de bijzondere vogelsoort: de gierzwaluw. Gelukkig kiezen deze stadsvogels juist voor Hof van Twente! Dit betekent goed nieuws, want hun aanwezigheid duidt op voldoende insecten als voedsel, voldoende nestgelegenheid en een groene en gezonde leefomgeving. We willen graag samen met u in kaart brengen waar de gierzwaluwen zich nestelen, zodat we deze bijzondere vogels gezamenlijk kunnen beschermen.

Graadmeter van biodiversiteit

De gierzwaluw is niet alleen een belangrijke stadsvogel die veel muggen en vliegen vangt, maar ook een indicator voor de biodiversiteit. Hoewel ze oorspronkelijk broeden op rotsen, maken ze eenvoudige nesten onder dakpannen van hoge gebouwen. Helaas neemt de nestgelegenheid voor gierzwaluwen af door sloop, isolatie en verbouwingen van gebouwen. Om hen te helpen, plaatsen we kunstnesten aan de buitenkant van gebouwen. Het is belangrijk om meerdere nesten bij elkaar te plaatsen vanwege hun koloniebroedgedrag.

Van Afrika tot Nederland... en terug

De gierzwaluw is een bijzondere vogel met zwartgrijze veren die vanaf eind april vanuit Mali en Congo naar Nederland komt om zich voort te planten. Wist u dat een gierzwaluw die niet broedt tot wel 10 maanden in de lucht kan blijven zweven? In de lucht voeden ze zich met een indrukwekkend aantal insecten, soms wel 10.000 tot 15.000 per dag! Gierzwaluwen leggen meestal 2 tot 3 eieren en hebben een broedperiode van ongeveer 20 dagen, voordat de jongen na ongeveer 6 weken uitvliegen. Begin augustus keren de gierzwaluwen terug naar Afrika.

Gierzwaluw onder uw dak?

Om de gierzwaluw in de kernen van Hof van Twente te beschermen, slaan Stichting Hofvogels en het burgerinitiatief Gierzwaluwen Goor de handen ineen. Door onder andere de verduurzaming van oude gebouwen vinden gierzwaluwen moeilijk broedplaatsen, en renovaties zorgen ervoor dat veel nestgelegenheden verdwijnen. Om dit verlies te compenseren, worden er op verschillende plaatsen nestkasten opgehangen. Naast onze vrijwilligers die actief de gierzwaluwen opsporen, vragen we ook uw hulp! Nestelen gierzwaluwen onder uw dakpannen, in uw straat of wijk? Laat het weten via drost9@xs4all.nl of secretariaat@hofvogels.nl. Stichting Hofvogels of gierzwaluwen Goor neemt graag contact met u op. Als we samen in beeld brengen waar bestaande kolonies verblijven, beschermen we deze bijzondere vogel éncreëren we nestelplekken voor volgende broedseizoenen. 

Meer informatie over de gierzwaluw?

Kijk op de website van de Vogelbescherming. Deze tekst is gebaseerd op een tekst van Roeleke Steentjes, Bestuurslid stichting HofVogels.

gifzwaluw