Leerzame toegankelijkheidswandeling door centrum Delden

De klankbordgroep Toegankelijke Hof van de gemeente Hof van Twente heeft vrijdag 19 januari een bezoek gebracht aan het centrum van Delden. Daarbij waren onder andere ervaringsdeskundigen, ondernemers uit Delden, de stichting Stadsraad Delden, woningstichting Wonen Delden en pers uitgenodigd. De ongeveer dertig aanwezigen maakten een wandeling door het centrum met behulp van rolstoelen, rollators en geblindeerde brillen. Zo konden zij zelf ervaren hoe het is om zich met een beperking door Delden te bewegen. De wandeling leverde een lijst met verbeterpunten op, die de klankbordgroep binnenkort bespreekt.

Verbeterpunten

Denk bij die verbeterpunten aan te hoge stoepen, paaltjes en andere obstakels op de looproute en ruimere parkeerplekken voor gehandicapten. De aanwezigen gaven aan zich niet altijd te beseffen hoe bepaalde keuzes voor mensen met een beperking een groot verschil kunnen maken. Een fiets die midden op de stoep is geparkeerd of een reclamebord dat op een geleidestreep is neergezet, kan er namelijk voor zorgen dat iemand met een rollator en rolstoel zijn of haar weg niet kan vervolgen. 

Bewustwording toegankelijkheid 

Wethouder Hannie Rohaan was als lid van de klankbordgroep aanwezig en kijkt met een positief gevoel terug op het bezoek. “Ik heb veel gehoord en gezien. We gaan met de feedback aan de slag met de klankbordgroep, te beginnen met het laaghangend fruit. Dan zijn er al veel verbeteringen mogelijk. Maar ik hoop dat onze inwoners ook met elkaar over dit onderwerp spreken. Het gaat erom dat er meer bewustwording op het gebied van toegankelijkheid komt. Veel dingen kunnen mensen namelijk zelf organiseren.” 

Vervolgstappen

De klankbordgroep Toegankelijke Hof kijkt of de openbare ruimte en gebouwen in gemeente Hof van Twente geschikt zijn om te bezoeken voor mensen met een beperking. Ook bekijkt de groep of de website van de gemeente goed werkt voor iemand die bijvoorbeeld minder goed kan zien. Op 1 februari komt de klankbordgroep weer bij elkaar. Dan zullen ook de resultaten van het bezoek aan Delden ter sprake komen. De klankbordgroep is van plan ook een bezoek te brengen aan de andere kernen in de gemeente Hof van Twente.